Panna Mária Ustavičnej pomoci a jej cesta do celého sveta

Rímska ikona Panny Márie Ustavičnej pomoci pochádza zo stredomorského ostrova Kréta, kde sa predpokladá, že bola namaľovaná na drevo po roku 1400. Okolo roku 1490 ju odviezol do Ríma obchodník, ktorý ju chcel ochrániť pred Turkami, ktorí hrozili inváziou na Krétu. Na smrteľnej posteli obchodník zveril ikonu priateľovi a požiadal ho, aby dal obraz umiestniť do kostola.
Kamarátovej žene sa obraz zdal taký krásny, že si ho chcela ponechať vo svojom dome. Priateľ tiež zomrel skôr, ako splnil svoj sľub. Jeho šesťročná dcéra mala videnie Presvätej Bohorodičky, ktorá požiadala, aby bol obraz umiestnený v kostole sv. Matúša v Ríme, ktorý prevádzkujú augustiniáni. Stalo sa tak 27. marca 1499.
Írski augustiniáni, vyhnaní z Írska prenasledovaním, prevzali vedenie kostola svätého Matúša v roku 1739 a zdedili ikonu. Kostol sv. Matúša bol zničený počas Napoleonovej invázie do Ríma v roku 1798, no našťastie sa ikonu podarilo zachrániť. V roku 1819 sa to, čo zostalo z komunity írskych augustiniánov, presťahovalo do kostola sv. Márie v Posterule v Ríme, blízko rieky Tiber. Keďže tam už bola Panna Mária uctievaná, obraz Panny Márie Ustavičnej pomoci bol umiestnený v sekundárnom oratóriu, kde sa naň takmer zabudlo, okrem staršieho augustiniánskeho mnícha, ktorý ho často vídal v kostole sv. Matúša. Ukázal ho mladému miništrantovi Michelovi Marchimu, s ktorým sa spriatelili.
V roku 1863 sa jezuitský kňaz, ktorý kázal na duchovných cvičeniach v Ríme, spýtal, kam sa podel zázračný obraz zo starovekého kostola svätého Matúša. Uskutočnil sa výskum. Mladý Marchi, ktorý sa stal redemptoristom, si spomenul, že ten obraz videl, keď bol mladým miništrantom u augustiniánov, a vedel, kde to je.
V decembri 1865 požiadal generálny predstavený redemptoristov pápeža Pia IX., aby obraz vrátil na miesto, kde bol pôvodne umiestnený. Pápež žiadosti vyhovel. Ikonu Panny Márie Ustavičnej pomoci tak v roku 1866 dostali redemptoristi s poslaním „uviesť ju do povedomia celému svetu“.

Zdroj: Matkabozia, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment