Ako sme spoznali titul Rozväzovačka uzlov?

Pátra Jakoba Rema, kňaza známeho svojou horlivosťou a darom duchovného rozlišovania, si žiaci veľmi obľúbili a chodili ho navštevovať až do jeho smrti. Jedným z jeho bývalých študentov bol Wolfgang Langenmantel, aristokrat, ktorý sa oženil so Sophiou Rentzovou. Ich manželstvo bolo v roku 1612 v problémoch: manželia sa neustále hádali a situácia bola taká neúnosná, že vážne uvažovali o rozvode, hoci boli veriaci katolíci. Vtedy Wolfganga Langenmantela napadlo požiadať otca Rema o radu. Chodil za ním do kláštora v Ingolstadte, kde býval. Obaja muži sa dlho a vrúcne modlili pred obrazom Mater Ter Admirabilis. Otec Rem požiadal Wolfganga Langenmantela, aby ho naďalej navštevoval. Langenmantel sa štyrikrát vrátil do Ingolstadtu, aby sa stretol a pomodlil sa s kňazom. Pri tretej návšteve otec Rem navrhol, aby Wolfgang Langenmantel nabudúce priniesol svoju svadobnú stuhu.
Táto svadobná stuha bola krásnym miestnym zvykom: počas výmeny sľubov boli spojené ruky nevesty a ženícha ovinuté svadobnou stuhou, ktorá symbolizovala nerozlučiteľnosť ich zväzku. Nevesta a ženích si potom ponechali stuhu ako viditeľný znak vzájomnej záväzku pred Bohom.

28. septembra 1615 sa v kláštornej kaplnke stalo pre manželov niečo mimoriadne a rozhodujúce. Keď sa otec Rem modlil, bol inšpirovaný, aby pred obrazom Panny Mater Ter Admirabilis odovzdal svadobnú stuhu s takým počtom uzlov, koľko bolo manželských problémov. Keď sa potom modlil a počas modlitby rozviazal posledný uzol, stuha sa stala „oslnivo bielou“.

Wolfgang Langenmantel zároveň vnútorne cítil, že je oslobodený od zášti a jeho manželstvo bolo zachránené. Ich modlitba bola teda vypočutá dvoma spôsobmi: v srdci Wolfganga Langenmantela a viditeľným znakom, totiž bielou stuhou.
Príbeh tohto manželského zázraku, zaznamenaný v ex-voto obrazu Mary Undoer of Knots (Rozväzovačka uzlov), dnes prináša ovocie, aké si nikto nevedel predstaviť. Dalo život novej zbožnosti, najmä vďaka budúcemu pápežovi Františkovi. O zvyšok sa postarali oddaní laici, umelci, kňazi a ľudový zápal.

Zdroj: MatkaBozia, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment