Zjavenie Panny 3 klasov

3. mája 1491 sa Panna zjavila kováčovi z Orbey (Haut-Rhin) menom Thierry Schoeré. Je to jediné mariánske zjavenie v Alsasku a jedno z najstarších miest zjavenia na svete, ktoré Cirkev uznáva.

“Neboj sa, choď rýchlejšie ako vietor… Povedz obyvateľom, aby zmenili svoj život a nech sem prichádzajú v sprievode“. To sú slová, ktoré pred viac ako 500 rokmi prehovorila Panna alsaskému kováčovi na jeho ceste na trh. Výzva na konverziu, ktorá zostáva aktuálna.

3. mája 1491 sa Thierry Schoeré vybral na trh Niedermorschwihr kúpiť obilie. Cestou okolo desiatej hodiny dopoludnia sa na mieste zvanom „Habtal“ zastaví, aby sa pomodlil pri úpätí duba, na ktorom je, ako je zvykom, pripevnený na pamiatku krucifix.

Zrazu vidí oslňujúce svetlo, v strede ktorého rozoznáva Pannu, oblečenú v bielom, držiacu v pravej ruke tri klasy pšenice upevnené na jednej stonke a v druhej kocku ľadu.

Kocka ľadu, vysvetľuje Panna, predstavuje nešťastia, ktoré by postihli región, ak by obyvatelia nesúhlasili s obrátením a odčinením svojich hriechov. Klasy, symbol hojnosti, naopak ohlasujú požehnanie, ktorým je Boh pripravený zasypať tých, ktorí menia svoj život a obracajú sa k Nemu: „Vstaň, dobrý človek, a počúvaj. Pozri sa na tie klasy. Sú symbolom hojnosti krásnych úrod, ktoré prídu odmeniť cnostné bytosti,“ hovorí Panna sladko.

Keď sa Thierry Schoeré dostane na trh, vie, že mu Panna vložila na srdce, aby túto výzvu na konverziu spoznal každý, ale v strachu, že sa mu niekto bude vysmievať, sa rozhodol mlčať. Keď prišiel na trh, kúpil vrece pšenice, ale napodiv ho ani on, ani nikto iný nedokázal zdvihnúť.  Zdalo sa, že vrece je vyrobené z olova a prilepené k zemi.

Roľníci, ktorí sa zhromaždili okolo, sa obávali magickej a tajomnej sily, ktorá držala vrece pri zemi. Tento nevysvetliteľný jav potrápil ich mysle a niektorí začali nešťastného kováča obviňovať z čarodejníctva. Potom Thierry Schoéré pochopil význam tohto varovania. Bol vybraný ako božský posol, ale neposlúchol Svätú Pannu tým, že nesplnil poslanie, ktoré mu zverila.

Pred tichými divákmi si Schoéré kľakol, prosil Pannu Máriu o odpustenie a napokon o nebeskom zjavení povedal pozorným obyvateľom mesta. Presvedčivo vysvetlil symboliku kusu ľadu a troch pšeničných klasov.

Ľudia užasnutí s úctou počúvali príbeh. Boli hlboko dojatí a nikto nepochyboval o úprimnosti poctivého kováča z Orbey. Tí najnedôverčivejší sa nechali presvedčiť, vyjadrili úprimné pokánie a sľúbili nápravu.

S úľavou a šťastný sa Schoéré vrátil k tajomnému vrecu pšenice. Teraz ho ľahko zdvihol a položil na koňa. Potom sa uprostred radostného davu Thierry Schoéré, posol Panny, radostne vrátil do svojej dediny.

Aktuálnosť posolstva 

Posolstvo Panny Márie má aj dnes svoj plný význam. Musíme sa, samozrejme, odpútať od prvého výkladu, o ktorom informoval kováč z 15. storočia a ktorý by mohol naznačovať „hrozivú“ Pannu (ak nekonvertujete, stihne vás nešťastie). Nepredstavuje vlastne kocka ľadu ľahostajnosť, necitlivosť, nedostatok lásky? A nie je tento nedostatok lásky pôvodom toľkého zla, ktoré zaplavuje svet? Ten, kto sa obráti, kto si vyberá klasy pšenice, sa rozhodne nechať Božiu lásku osvetliť svoj život a urobiť ho plodným.

Od leta 1491 bola postavená drevená kaplnka, potom v roku 1493 ďalšia väčšia, vysvätená v roku 1495. V oblasti sa tradujú mnohé zázraky. Svätyňu spravuje niekoľko po sebe nasledujúcich rehoľných kongregácií ako kapucíni, Otcovia Kristovej krvi, dnes redemptoristi. 

V roku 1922 bola na vrchole hory Trois Epis bola postavená veľká socha Krista s otvorenou náručou, vysoká 17 m. V roku 1967 bol postavený kostol Zvestovania Panny Márie. Jeho vzhľad, tvorený tromi stĺpmi, symbolizuje tri klasy Panny.

Zjavenie dalo meno dedinke Les Trois-Épis, zdieľanej medzi obcami Ammerschwihr, Turckheim a Niedermorschwihr, asi desať kilometrov od Colmaru (Haut-Rhin) v Alsasku. Nádherné prostredie v nadmorskej výške viac ako 650 metrov v pohorí Vogézy. 

Zdroj: MatkaBozia, Obrázok: Tamtiež

Podobné články

Leave a Comment