Eucharistický zázrak El Cebrero

V roku 1300, na hranici Galície a Leonu (Španielsko), pokojná španielska dedina Cebrero, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 4265 stôp (1300 metrov), je útočiskom pre pútnikov na ich ceste do Santiaga de Compostela (Galícia, Španielsko) . Od 11. storočia francúzski mnísi zo San Giraldo de Aurillac vítajú pútnikov vo svojom kláštore Santa Maria de Cebrero.
Juan Santin, skromný roľník, bol v dedine obľúbeným mužom. Zbožný kresťan by si nenechal ujsť omšu za nič na svete.
Jedného dňa, napriek zúriacej búrke, Juan opustil svoj dom, aby išiel do kláštorného kostola uprostred lejakov a silného vetra. Bezpečne sa dostal do kostola a bol tam jediným človekom kvôli zlému počasiu.
Kňaz sa práve pomodlil modlitbu premenenia chleba a vína. Prekvapený, že tam vidí Juana, si pomyslel: „Čo tu ten muž robí uprostred takej búrky?
V tej chvíli sa konsekrovaná hostia zmenila na kus krvavého mäsa. Kňaz v panike zdvihol kalich k perám a nastriekal pár kvapiek na korporál (štvorcové biele plátno), kde sa rýchlo kvapky zrazili. Bol šokovaný, keď videl, že to už nie je víno, ale krv!
Zavolal k sebe ostatných mníchov. Všetci ďakovali za zázrak. Napriek búrke sa tam ľudia nahrnuli a šírili správy.
V nasledujúcich dňoch sa na zázračnú hostiu prišli pozrieť stovky verných. Jeden z nich hlásil: “Hoci som nehodný, išiel som sa klaňať tomuto svätému tajomstvu a videl som tie dve ampulky. Jedna z nich obsahuje krv, akoby sa práve zrazila, jasná ako krv čerstvo zabitého baránka. Mäso vyzerá cez sklo ako odležané mäso. Na kalichu, ktorý je zachovaný a vystavený [známy ako svätý “galícijský grál”] sú stále stopy krvi.”
Tieto relikvie sa každoročne nesú v procesii v deň Božieho tela, 15. augusta (Nanebovzatie Panny Márie) a 8. septembra (Narodenie Panny Márie). Odhaduje sa, že je tam 10 až 12 000 účastníkov.
Bula pápeža Innocenta VIII. z roku 1487 spomína zázrak. V roku 1496 bula Alexandra VI. potvrdzuje, že omšové víno bolo skutočne premenené na krv. Koncom 15. storočia toto miesto navštívili katolícki panovníci Izabela a Ferdinand, ktorí si uctili eucharistické relikvie. Pri tejto príležitosti nechali mäso a krv umiestniť, každé zvlášť, do ampulky z horského krištáľu uzavretej v striebornom puzdre.

Zdroj: MatkaBozia, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment