Ak sa nezmeníte, urýchlite príchod tretej svetovej vojny

V roku 1994 nikaragujský biskup Bosco M. Vivas Robelo z diecézy Leon schválil mariánske zjavenia v Cuapa Bernardovi Martinezovi v roku 1980. Pritom uviedol: „Týmto povoľujem zverejnenie príbehu o zjaveniach Panny Márie v Cuapa a posolstvá dané Bernardovi Martinezovi… Nech táto publikácia pomôže tým, ktorí ju čítajú, stretnúť sa s Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Matky nášho Pána.“
Bernardo sa neskôr stal kňazom.
Všetko sa to začalo 15. apríla 1980 v malom mestečku Cuapa, 59 míľ severovýchodne od hlavného mesta Managua. Bernardo, vtedajší sakristán, bol v starej kaplnke, keď uvidel sochu Presvätej Bohorodičky vyžarujúcu „nadprirodzené svetlo“.
Neskôr biskupovi tvrdil, že „svetlo vyšlo z nej“ a že to bolo „pre mňa veľkým tajomstvom, so svetlom, ktoré vychádzalo z nej, sa dalo chodiť bez zakopnutia a bola noc“.
Nasledujúci mesiac, máj, sa blahoslavená Matka konečne zjavila Bernardovi. Najprv došlo k záblesku, po ktorom nasledovalo zjavenie Najsvätejšej Matky, ktorá stála na čistom bielom oblaku.
[…] Preblahoslavená Matka povedala Bernardovi: „Chcem, aby sa ruženec modlil každý deň… Chcem, aby sa modlil natrvalo, v rámci rodiny… vrátane detí dostatočne starých na to, aby rozumeli… modlil sa v stanovenú hodinu, keď nie sú problémy s prácou v domácnosti.“
Blahoslavená Matka tiež povedala: „Milujte sa navzájom. Dodržujte svoje povinnosti. Postarajte sa o mier. Nežiadajte nášho Pána o pokoj, pretože ak to neurobíte, pokoj nebude.”
Neskôr Bernardo vysvetlil: „Povedala mi, že Pán nemá rád modlitby, ktoré robíme v zhone alebo mechanicky. Preto odporučila modliť sa ruženec s čítaním biblických citátov a aby sme uviedli do praxe Božie Slovo.“
Presvätá Matka tiež prosila: „Obnovte prvých päť sobôt. Dostali ste veľa milostí, keď ste to všetci robili.”
Potom dodala: „Nikaragua od zemetrasenia veľa utrpela. Hrozí jej ešte väčšie utrpenie. Ak sa nezmeníte, bude trpieť aj naďalej.
„Modli sa, modli sa, syn môj, ruženec za celý svet. Povedzte veriacim aj neveriacim, že svetu hrozia vážne nebezpečenstvá. Prosím Pána, aby upokojil svoju spravodlivosť, ale ak sa nezmeníte, urýchlite príchod tretej svetovej vojny.“

Zdroj: MatkaBozia, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment