Z depresie von modlitbou novény

Pred dvoma mesiacmi som upadol do depresie a mal som záchvaty paniky. Bolo to veľmi ťažké. Už som sa v minulosti modlil novénu k Márii Rozväzovačke uzlov, a moje modlitby boli vypočuté, no tentoraz som bol taký zúfalý, že ma hneď nenapadlo urobiť ďalšiu. Bola to moja sestra, ktorá mi priniesla brožúrku.
Okamžite som vykonal novénu v duchu dôvery a každý deň som sa cítil o niečo lepšie. Nie som ešte úplne v poriadku, stále beriem lieky, ale opäť som nadobudol sebavedomie a viem, že sa to zlepší.
Tiež som si uvedomil, že musím zmeniť určité správanie vo svojom živote, napríklad vedieť niekedy povedať nie. A naďalej sa modlím k Márii, aby rozviazala uzly môjho života, pretože modlitba ma podporuje.
Ďakujem ti, Matka nebeská! Moja mama zomrela pred rokom a pol a jej strata je pre mňa stále ťažká, ale viem, že teraz na mňa dohliadajú dve mamy v nebi.

Zdroj: MatkaBozia, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment