Korporál sfarbený krvou

23. februára 1239 sa španielske jednotky Jakuba I. Aragónskeho „Dobyvateľa“ pripravovali na bitku o znovuzískanie kráľovstva Valencie od moslimov. Pred bitkou odišlo šesť jeho kapitánov do kostola svätého Krištofa z Luchente, 80 km od Zaragozy, aby prijali rozhrešenie a zúčastnili sa na omši, ktorú slúžil kaplán, otec Matthew Martinez. 
Kňaz v ten deň posvätil šesť hostií pre šiestich mužov. Ale tesne po premenení bolo zvonku počuť ohlušujúci hluk: Maurovia útočili. Šiesti kapitáni museli utiecť a nestihli prijať sväté prijímanie. 
Kaplán pribehol k oltáru a zabalil šesť konsekrovaných hostií do korporálu, ktorý potom zakopal pod veľký kameň vo svojej záhrade. 
Bitka bola krvavá a vyhrala ju kresťanská armáda. O niekoľko hodín neskôr sa šiesti vojaci v zdraví vrátili do kostola, aby prijali sväté prijímanie. Kaplán im vysvetlil, že Najsvätejšiu sviatosť zakopal narýchlo, ale že ho môžu odprevadiť do úkrytu. 
Keď tam boli, kňaz odstránil skalu a prekvapene vykríkol: hostie sa zmenili na krvavé kusy mäsa prilepené na plátne. 
Kapitáni požiadali kňaza, aby ukázal hostie všetkým vojakom v bitke: v ten istý deň bol znovu dobytý susedný hrad Chio. 

Aragónske jednotky čoskoro rozdelil spor: komu patrila vzácna eucharistická relikvia? Generál Berenguer de Entenza sa rozhodol umiestniť korporál na chrbát mulice a zistiť, kam pôjde. 
24. februára sa mulica sama vydala na cestu a za ňou veľa vojakov a kňazov nesúcich sviečky. Najprv smerovala do Valencie, ale nevstúpila do mesta a namiesto toho záhadne zmenila smer. Po 12 dňoch chôdze sa jej púť skončila pred kostolom sv. Marka v Daroci, kde padla mŕtva od únavy. Toto je miesto, kde sa relikvia zachovala. 
Mnoho ľudí, vrátane niekoľkých kňazov, uviedlo, že počas cesty mulice počuli „anjelskú“ hudbu a piesne, ako aj boli svedkami obrátení a uzdravení.
V roku 1261 bola vyslaná delegácia z Daroce do Ríma za pápežom Urbanom IV. Ten udelil niekoľko privilégií pútnikom navštevujúcim Darocu. To isté urobili aj jeho nástupcovia. Napríklad Eugen IV. vyhlásil v roku 1344 jubilejný rok, ktorý sa mal opakovať každých desať rokov. Tento dekrét obnovil pápež Sixtus IV. 
Daroca si vzala za patróna svätého Tomáša Akvinského – veľkého teológa sviatostí. Sviatok tohto slávneho svätca pripadá na 7. marca, v deň, keď do oblasti dorazila mulica naložená korporálom v roku 1239!       
Relikvia je uložená vo svätostánku-relikviári z roku 1385, ktorý je samotný umiestnený v kamennom relikviári zobrazujúcom po sebe nasledujúce epizódy zázraku. Súprava bola inštalovaná v Bazilike Santa Maria de Daroca, v gotickej kaplnke z 15. storočia.
V dvadsiatom storočí sa zo vzoriek odobratých z plátna robili vedecké analýzy, ktoré potvrdili, že ide o ľudskú krv. 
Diecéza vlastní oficiálny dokument z roku 1340, ktorý potvrdzuje fakty.

Zdroj: MatkaBozia, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment