5 spôsobov, ako sa modliť k Panne Márii so svätým Charlesom de Foucauld

Keď sa náš svätec cítil osamelý, modlil sa ruženec a potom cítil, že ho vnútorne sprevádza Boh. Svätý Charles de Foucauld mal obzvlášť blízky vzťah s Máriou, ktorý sa prehĺbil po smrti vlastnej matky, keď mal len 6 rokov. Vo svojich veľkonočných meditáciách povedal, že je potrebné kráčať v Máriiných stopách, aby sme sa tešili z prítomnosti Zmŕtvychvstalého Krista.

Každý rok, keď sa blížil máj, dúfal, že tento čas tradične zasvätený Panne Márii mu umožní zažiť nové obrátenie. Tešil sa na to netrpezlivo a cítil sa nedostatočne v Božích očiach. Nezdali sa mu dostatočné žiadne modlitby ani pobožnosti k Márii: vzývania, modlitby chvály, ružence, úkony zasväcovania…

Tu sú niektoré z foriem mariánskej zbožnosti, ktorú praktizoval sv. Charles de Foucauld, najmä v máji:

1. Prosil našu Pani Ustavičnej pomoci, aby ho viedla

Vedomý si svojej duchovnej biedy sa sv. Charles de Foucauld v roku 1893 odovzdal pod ochranu Panny Márie Ustavičnej pomoci. Neustále vzýval jej meno a dúfal, že od jej vzkrieseného Syna získa Božie odpustenie pre seba a všetkých ľudí.

Bolo to na Vianoce roku 1893, v období, keď bol duchovne stratený, keď inštinktívne začal hľadať jej pomoc, pretože sa bál úskokov Zlého. Vzývajúc najmä Srdce Panny Márie Ustavičnej Pomoci, požiadal ju, aby ho niesla na rukách, ako nosila Ježiška ako dieťa: „Ó, Matka ustavičnej pomoci, pomôž mi a ochraňuj ma, aby som bol poslušný tvojmu Synovi.”

Táto modlitba mu umožnila pozerať sa na všetky udalosti svojho života, akoby sa odohrávali pod Máriiným pohľadom.

2. Prekonávanie samoty s Ružencovou Pannou Máriou

Svätý Charles de Foucauld vo svojich duchovných spisoch niekoľkokrát uviedol, že ruženec sa stal jeho zbraňou v boji proti zlu. Ruženec mu pomohol prekonať samotu, ktorú niekedy ťažko znášal. Vďaka modlitbe ruženca cítil, že ho vnútorne sprevádza Boh. Obzvlášť miloval tajomstvá slávnostného ruženca, ktoré ho napĺňali šťastím. Pri ich recitovaní bol svätý Karol ponorený do kontemplácie, posilnený krásou okolo neho.

Preto svätec radil všetkým, ktorí boli smutní alebo skľúčení, aby sa modlili k slávnym tajomstvám, aby zažili utešujúcu radosť. Aby ich presvedčil, dokonca graficky znázornil všetky tajomstvá ruženca. Na kartón nakreslil srdce prevýšené krížom s nápisom „Jesus Caritas“.

Z tohto srdca vychádza pätnásť lúčov označujúcich pätnásť cností sprevádzaných krátkym komentárom. Tu je niekoľko príkladov:

Zvestovanie. Boh sa vtelil do Máriinho lona; Samota

Nanebovstúpenie. Naše obrátenie je v nebi. Náš život je skrytý v Bohu s Ježišom…; Božia láska.

Letnice. Duch Lásky je pri dverách a klope, aby v nás navždy vládol; Nádej.

Korunovanie Presvätej Bohorodičky na nebesiach. S pomocou našej Matky existuje nádej, aj v tento deň.

3. Úplné oddanie sa Márii

Svätý Charles de Foucauld chcel byť plne v službách Márie. Vo svojich duchovných poznámkach to zhŕňa do troch akcií:

Chcem v sebe pestovať vôľu dať Márii všetko, čo môžem ponúknuť – svoje skutky, modlitby, utrpenia, všetko, čo ma uspokojuje, celý môj duchovný život – aby som to napokon odovzdal Ježišovi; spojím sa s Máriou; Všetko dám Márii skrze Máriu a v Márii. Celý svoj apoštolský život a svoj duchovný život odovzdám Márii.

Premením sa na Máriu: budem pracovať na tom, aby som sa premenil na Máriu, aby som sa stal ďalšou živou a aktívnou Máriou. Premením sa na ňu a dám jej svoje myšlienky, svoje túžby, svoje slová, svoje diela, svoje modlitby, svoje utrpenia, celý svoj život a svoju smrť.

4. Vykonanie skutku zasvätenia sa Márii

Sviatok Obetovania Pána, ktorým sa končí vianočné obdobie, bol pre sv. Charlesa de Foucaulda príležitosťou obetovať svoj život za národy Sahary. Ako sám povedal, tento obetný dar by bol márny bez Máriinho príhovoru. Chcel, aby ho viedla, chránila pred ním samým, dávala mu milosť neustále vzývať jej meno, aby vedel nasledovať „vôňu Kristovu“.

Foucauld vo svojich „Úvahách o sviatkoch roka“ uvádza povzbudenie od samotnej Panny Márie:

Volajte ma v utrpení, v slabosti, vo chvíľach lenivosti; Pomôžem vám kedykoľvek keď o to požiadate. Meditujte o evanjeliu, aby ste mohli napodobňovať svojho Ježiša: poďte, slúžte, napodobňujte, uvidíte ho teraz i vo večnosti, uvidíte ho, nakoľko ho milujete. Odvahu!

5. Modlitba s Katarínou Labouré v mesiaci máj

Mariánska pobožnosť sv. Charlesa de Foucauld bola spojená s ľudovou zbožnosťou. Preto sa rád modlil Anjel Pána a modlitbu Kataríny Labouré: „Ó, Mária, bez hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

V máji rád citoval slová známej francúzskej piesne:

Je to mesiac Márie,

je to najkrajší mesiac.

Poďme spievať novú pieseň

k drahej Panne.

Ozdobme jej svätyňu

s našimi najkrajšími kvetmi.

Obetujme sa našej Matke

spolu s našimi piesňami a našimi srdcami.

Zdroj: MatkaBozia, Obrázok: Tamtiež

Podobné články

Leave a Comment