Panna Mária a očistec

Panna Mária vo viacerých zjaveniach naráža na nebo, očistec a peklo. Pri niekoľkých príležitostiach dokonca berie so sebou svätcov na mystickú cestu, na ktorej vízie týchto troch miest vyvolávajú šťastie, strach či hrôzu. Jednou zo „silných stránok“ učenia Panny Márie je, že nám pripomína to, čo Cirkev zdôrazňuje:

Áno, individuálny súd, ktorý bezprostredne nasleduje po smrti – nazývaný „osobitný súd“ v Katechizme Katolíckej cirkvi (KKC) – existuje; áno, tento súd nás nevyhnutne zaväzuje bdieť nad stavom jedinej veci, ktorá prežije po tom, čo odídeme ďalej, a tou je naša duša: „Všetci, ktorí zomierajú v Božej milosti a priateľstve, no stále sú nedokonale očistení, majú zaiste istotu svojej večnej spásy, ale po smrti sa očisťujú, aby dosiahli svätosť potrebnú na vstup do nebeskej radosti,“ píše sa v odseku 1030.

„Cirkev dáva tomuto konečnému očisteniu vyvolených názov Očistec, ktorý je úplne odlišný od trestu zatratených,“ uvádza sa v ďalšom odseku, aby sa predišlo akejkoľvek zámene s peklom.

Bez predstierania tajomstiev posmrtného života sa zdá, že očistec, ako nám pripomína emeritný pápež Benedikt XVI., je pre väčšinu duší povinným štádiom. Pre otca Jeana-Marca Bota, kňaza v diecéze Versailles vo Francúzsku, je očistec ako “veľká nádej, majstrovské dielo Božieho milosrdenstva…Je to salón krásy Ducha Svätého. Tiež ho definujem ako mystickú skúsenosť pasívnej očisty, pretože všetko je dokonané a je to Boh, ktorý teraz dokončuje to, čo treba urobiť.”

Oveľa menej známa ako Lurdy alebo Lisieux, je svätyňa Panny Márie Montligeonskej, v La Chapelle-Montligeon vo Francúzsku (departement Orne, diecéza Séez) sa označuje za „svetové centrum modlitby za zosnulých“. „V Montligeone sa modlíme za zosnulých, za duše v očistci, aby sa v nich dokončilo dielo očisťujúcej lásky,“ vysvetľuje webová stránka svätyne.

Zdroj: matkabozia, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment