Láskavosť od Panny Márie pre starého hriešnika

Prevzaté zo “Sláva Panny Márie” sv. Alfonza Mária de Liguori. (1750)
Veľmi starý muž prišiel k jednému z otcov našej kongregácie, aby sa vyspovedal. Bol plný útechy a povedal:

Panna Mária mi urobila láskavosť.“

„A akú láskavosť ti urobila?“ spýtal sa spovedník.
Tridsaťpäť rokov, Otče, som sa svätokrádežne, neplatne spovedal, pretože som sa hanbil za jeden hriech. Napriek tomu som prešiel mnohými nebezpečenstvami a niekoľkokrát som bol na pokraji smrti a keby som v tých momentoch zomrel, určite by som bol zatratený a teraz mi Panna Mária urobila láskavosť, dotkla sa môjho srdca za oddanosť, ktorú som jej roky preukazoval.”

Keď to muž povedal, plakal tak horko, že sa nedal utíšiť ani s tou najväčšou nežnosťou. Potom, čo kňaz vypočul jeho spoveď, opýtal sa ho, akú oddanosť to vykonával.

Muž odpovedal, že každú sobotu striktne dodržiaval pôst na počesť a úmysly Panny Márie a preto sa Panna nad ním zľutovala.

Zároveň muž dal súhlas kňazovi zverejniť túto skutočnosť v jeho kázaniach.

Modlitba o príhovor Panny Márie a svätých pred spoveďou:

Nech sa požehnaní Boží anjeli a svätí, ktorí sa radujú z premeny hriešnika; a predovšetkým, blahoslavená Panna, útočisko kajúcnika a Matka milosrdenstva, prihovára za mňa, aby vyznanie, ktoré teraz urobím, nemalo za následok, že budem ešte hriešnejší, ale daruje mi zmierenie s Pánom, ktorého som urazil a milosť, aby som ho neurážal smrteľným hriechom. 
A tiež ty, môj dobrý anjel, verný strážca mojej duše a svedok mojich minulých hriechov a neverností. Pomáhaj mi prostredníctvom svojich modlitieb vstať a prosiť, aby som v tejto sviatosti mohol získať pomoc, ktorá mi môže v nadchádzajúcom čase umožniť viesť nový život. Amen.

Zdroj: evendemonsfearmary.com, Obrázok: Tamtiež 

Podobné články

Leave a Comment