Modlitba k Panne Márii zo Zázračnej medaily

Určená k modlitbe zvlášť  o 17- tej hodine 27. novembra, sviatku Zázračnej medaily, každého 27. v mesiaci a v každej naliehavej potrebe.

Panna Nepoškvrnená, vieme, že si vždy a všade pripravená vypočuť prosby, ktoré ti prednášajú tvoji vyhnaní synovia v tomto slzavom údolí, ale vieme tiež, že existujú dni a hodiny, v ktorých sa ti zapáčilo rozdávať hojnejšie z pokladov svojej milosti. A preto, Mária, skláňame sa pred tebou práve v ten deň a požehnanú hodinu, ktorú si si zvolila pre zjavenie svojej Medaily.

Prichádzame k tebe plní nesmiernej vďačnosti v túto hodinu, tebe tak drahú, aby sme ti poďakovali za veľký dar, ktorý si nám darovala vo svojom obraze, aby bol pre nás dôkazom tvojej lásky a zárukou tvojej ochrany. Sľubujeme ti teda podľa tvojho želania, že tvoja medaila bude pre nás znamením tvojej prítomnosti a bude našou knihou, z ktorej sa budeme učiť spoznávať a nasledovať tvoje rady, ako si nás milovala, a čo máme robiť, aby pre nás neboli neužitočné toľké obete tvoje a tvojho Syna. Áno, tvoje zranené Srdce, ktoré zobrazuje medaila, bude stále spočívať na našom srdci, aby bilo súhlasne s tvojím. To v nás zapáli lásku k Ježišovi a bude nám posilou, aby sme každodenne niesli za ním svoj kríž. Toto je tvoja hodina, Mária, hodina nevyčerpateľnej dobroty, tvojho triumfujúceho milosrdenstva, hodina, v ktorej si dala vytrysknúť skrze svoju medailu prameňu milostí a zázrakov, ktoré zaplavili krajinu. Mária, táto hodina ti pripomína sladké dojatie tvojho srdca, ktoré ťa prinútilo prísť a navštíviť nás a priniesť nám liek proti všetkému zlu. Urob, aby bola tiež našou hodinou, hodinou nášho úprimného obrátenia, hodinou plného vyslyšania našich prosieb.

Ty si sľúbila, že práve v túto šťastnú hodinu, nech sú akokoľvek veľké milosti, o ktoré ťa budeme žiadať, chceš k našim prosbám milostivo zhliadnuť. Vyznávame, že si nezaslúžime tvojich darov, ale utiekame sa k tebe, lebo si naša Matka, do ktorej rúk Boh vložil všetky svoje milosti. Zmiluj sa preto nad nami.

Prosíme o to pre tvoje nepoškvrnené Počatie a pre lásku, ktorá ťa prinútila darovať nám svoju medailu. Potešenie zarmútených, ktorá si ustrnula nad našou biedou, pozri, aké zlo nás ohrozuje. Daj, nech z tvojej medaily splynú na nás a na všetkých našich drahých lúče tvojich dobrodení: uzdrav našich chorých, daj mier našim rodinám, ochraňuj nás od každého nebezpečenstva. Kiež tvoja medaila prinesie posilu trpiacim, útechu plačúcim a svetlo a silu nám všetkým.

Predovšetkým však dovoľ, aby sme ťa v túto slávnu hodinu prosili o obrátenie hriešnikov, zvlášť za tých ktorí sú nám najdrahší. Útočisko hriešnikov, zaisti im spásu, aby sme všetci, ktorí ťa milujeme, vzývame a dlhujeme ti tu na zemi, mohli ti večne ďakovať a chváliť ťa v nebi. Amen.

Zdroj: Chiesa e postconsilio, Obrázok: Pinterest

 

Podobné články

Leave a Comment