Prečo je potrebné modliť sa za kňazov?

Zaujímavé údaje z americkej farnosti na konci 19. storočia priniesla jedna z farských kroník. Počas dvanástich mesiacov od júla 1896 do júna 1897, sedem jezuitských kňazov, ktorí boli pridelení do kostola sv. Ignáca z Loyoly na Park Avenue v New Yorku vypočulo 78 000 spovedí. To je 6 500 mesačne; takmer 215 každý deň. Jezuita Otec Patrick Healy, jeden z týchto siedmich kňazov, vypočul v októbri 1896 1 188 spovedí! [Zdroj: Boston College Magazine, jeseň 2000].

Siedmi kňazi nám poskytli nádherné svedectvo o obetavosti a viere vo svoje povolanie. Ako presvedčivo museli kázať a učiť o milostiach plynúcich zo sviatosti zmierenia. Koľko duší bolo zachránených, pretože veriaci mohli často pristúpiť k sviatosti pokánia.

Viac kňazov znamená viac milostí. Preto je skutočne dôležité myslieť na kňazov i na budúcich kňazov. Kňazské povolanie je výsledkom modlitieb, ktoré začínajú v rodinách.

Zdroj: matkabozia.sk, Obrázok: Pinterest

Podobné články

Leave a Comment