Sila svätenej vody

Väčšinu času, keď si ponoríme prsty do svätej vody, či už v kostole alebo doma, jednoducho urobíme znamenie kríža a vydáme sa na cestu.

Prežehnanie sa svätenou vodou je samo o sebe modlitbou a prosíme v nej Najsvätejšiu Trojicu, aby nás obklopila ochranou a milosťou.

Existuje však aj ďalšia modlitba, ktorú je možné vysloviť. Je to krátka modlitba, ktorá je prevzatá priamo zo Žalmu 51 a dokonale zhŕňa symboliku, ktorá je prítomná pri používaní svätenej vody na prežehnanie.

Voda je v kresťanskej teológii vždy vnímaná ako prostriedok očistenia, a preto prosíme Boha, aby nás očistil zakaždým, keď používame posvätenú vodu. Nižšie uvádzame modlitbu, ktorá môže viesť k plodnejšiemu zážitku namočenia prstov do sväteničky s  vodou.

Ž 51, 9

„Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; umy ma a budem belší ako sneh.“

Zdroj: svatepismo.sk, Aleteia.com, obrázok: tamtiež 

Podobné články

Leave a Comment