Mária, čistá a nepoškvrnená

Boh sám chcel Pannu Máriu čistú a nepoškvrnenú.
Jej nepoškvrneným počatím bola Panna Mária uchránená do dedičného hriechu v očakávaní svojho božského materstva a budúcich zásluh svojho syna Ježiša. To znamená, že je prvou a najúplnejšie vykúpenou zo všetkých stvorení a že spasenie získané jej Synom sa vzťahuje aj na ňu.

Predčasné vykúpenie Panny a jej uchránenie pred hriechom čistou milosťou neznamená, že jej správanie nebolo hrdinské ani príkladné: zostala slobodná. Inými slovami, nebola iba nepoškvrnená vo svojej najvnútornejšej bytosti, ale aj vo svojom konaní. Slobodne súhlasila s tým, aby bola oslobodená od hriechu. Musela praktizovať cnosť každý deň.

Keď ju voláme Nepoškvrnené počatie, nechválime len jej predurčenie Bohom, aby bolo všetko čisté a nepoškvrnené. Ďakujeme jej aj za jej konanie v našom záujme, aby nás ochránila pred diablovými útokmi. Máriino správanie bolo záslužné v tom zmysle, že jej jasné vnímanie bolo spojené s jej pevným odhodlaním zostať bez hriechu pre spásu ľudstva. Úplne si zaslúži našu úctu a je to číra spravodlivosť, ktorá uznáva jej obrovskú vytrvalosť a trpiacu lásku.

Mária nebola počatá bez hriechu pre svoj vlastný prospech, ale aby nás mohla spolu s Bohom porodiť, aj keď na inej úrovni – v milosti. Nezadržiava si svoju čistotu žiarlivo pre seba ani sa nevychvaľuje vo svojej dokonalosti (táto absencia uspokojenia je znamením, že hriech nad ňou nemal moc), ale svoje kvality dáva službe misie, ktorú dostala od Trojice – pomôcť nám v boji proti zlu. Za týmto účelom sa ako naša matka v poriadku milosti chránila pred akýmkoľvek kompromisom s hriechom.

Zdroj: uneminuteavecmarie.com, Obrázok: Pinterest

Podobné články

Leave a Comment