Modlil si sa dnes ruženec?

Keď už bol sv. Alfonz Liguori starý, chorý a na invalidnom vozíku, bez ktorého sa už nemohol zaobísť, laický brat ho vo večerných hodinách vozil okolo kláštora, aby sa mohol nadýchať  čerstvého vzduchu. Svätý Alfonz sa zapojil do rozhovoru a opýtal sa ho:
“Modlil si sa dnes ruženec?”
„Nepamätám si,“ odpovedal mu brat,

„Potom sa teda pomodlime teraz a spolu,“ povedal svätý.

„Ale vy ste už tak unavený. Aký je to rozdiel, ak sa jeden deň nebudeme modliť ruženec? “ protestoval brat proti svätcovi.

Alfonz mu odpovedal: „Keby som sa nepomodlil ruženec hoci iba v jeden deň, bál by som sa o svoje večné spasenie.“ Taká bola reakcia svätého.

Zdroj: evendemonsfearmary.com, Obrázok: Pinterest

Podobné články

Leave a Comment