Sedemradostný ruženec, františkánsky

Sedemradostný ruženec sa modlí na ruženci 7×10 malých zrniek + 7 veľkých

…ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
…ktorý nech posilňuje našu nádej.
…ktorý nech roznecuje našu lásku.

1.ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou z Ducha Svätého počala.
2.ktorého si, Nepoškvrnená Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila
3.ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou v Betleheme porodila.
4.ktorého si Nepoškvrnená Panna s radosťou trom kráľom ku klaňaniu predstavila
5.ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou v chráme našla.
6.ktorého si Nepoškvrnená Panna s radosťou prvá po jeho zmŕtvychvstaní pozdravila
7.ktorý ťa, Nepoškvrnená Panna, s radosťou do neba vzal a za kráľovnú neba i zeme korunoval.

Františkánsky (sedemradostný) ruženec má svoj pôvod v legende, podľa ktorej istý nábožný mladík zdobil denne kvetinami obrázok Panny Márie. Keď vstúpil do noviciátu, nemohol to ďalej vykonávať. Vo svojej prostote si myslel, že ho Panna Mária zbaví svojej lásky a veľmi tým trpel. Avšak Matka Božia sa mu zjavila, potvrdila jeho povolanie do Rádu a žiadala, aby jej miesto kvetín denne obetoval 72 Zdravasov rozdelených na desiatky (v zmysle kresťanskej tradície, podľa ktorej sa Panna Mária dožila 72 rokov) a aby pri nich rozjímal o jej siedmich radostiach. Stalo sa to okolo roku 1420. Táto pobožnosť sa rýchlo rozšírila po celom františkánskom svete, najmä zásluhou sv. Jána Kapistránskeho.

Zdroj: minoriti.sk, Obrázok: tamtiež 

Podobné články

Leave a Comment