Mária, nám darovaná

Mária je omnoho viac ako objekt oddanosti.
Boh nám ponúka Pannu Máriu rovnakým spôsobom, aký si vybral pre seba. Zveril nám ju, keď sa On zveril jej.

Jej miesto v našom živote teda nie je ani fantázia, ani pocity, ale naša viera v skutočnosť, že Pán bol „počatý mocou Ducha Svätého a narodil sa z Panny Márie“.

Viac ako ktokoľvek iný bola Mária učeníkom svojho syna. Jej život bol úplne daný na vydávanie Božieho slova.

Bola počatá z vykúpenia a žila svoj život v službe vykúpenia. Potom, na konci svojho času na zemi, ju vzali do nebeského kráľovstva s telom a dušou.

Ona je skrytá v Bohu a ponúka sa nám všetkým. Mária je blízko nás v sláve jej Nanebovzatia. Je navždy tou, v ktorej Duch Svätý stvárnil obraz mystického tela, Cirkvi, ktorým sa neustále stávame.

Neumenšujme Máriu na svätú, na ktorú by sme sa mali obracať znova a znova. Materská láska Panny Márie je stále prítomná. V Bohu sme navždy jej deťmi. Prijmime ju vo viere, ako ju prijal sv. Ján od Ježiša na kríži. Pozvime Máriu do našich životov, nielen v našich myšlienkach alebo v našej duchovnosti, ale v našom vyznaní viery: s celou Cirkvou vyznávame Krista „počatého mocou Ducha Svätého a narodeného z Panny Márie“.

Zdroj: Bishop Louis Sankale, Former bishop of Nice (France) from 2005-2013, Obrázok: Pinterest

Podobné články

Leave a Comment