Kňaz, ktorý utieral slzy Panny Márie

Bol raz jeden kňaz, ktorý sa osobitne oddal bolestiam Márie. Často zostal sám v kaplnke, aby zmiernil zármutok svojej Milovanej Pani. Zamýšľal sa nad trápením, ktoré znášala Najsvätejšia Mária a natoľko býval pohnutý súcitom, až si zvykol utierať tvár sochy bolestnej Panny s malou handričkou, akoby tam tiekli skutočné slzy.
Stalo sa, že tento dobrý kňaz veľmi ochorel. Keď sa jeho lekári vzdali a povedali, že celkom isto vydýchne naposledy, uvideli po jeho boku krásnu Pani. Potešila kňaza svojimi slovami a vreckovkou jemne utrela pot z jeho čela.
Týmto bol kňaz zázračne uzdravený.
Keď sa kňaz cítil dobre, povedal:

„Ale, moja milá pani, kto ste, že mi preukazujete takúto lásku?“

Odpovedala mu:

„Ja som ona, Mária, ktorej slzy si tak často utieral,“ a potom zmizla.

(Prevzaté z Glories of Mary, St. Alphonsus Maria de Liguori)

Modlitba pred obrazom Bolestnej Matky

Ó, najviac milosrdná Matka, ktorej horkosť naplnila  srdce, keď si objala mŕtve telo Tvojho Syna svojimi panenskými rukami. Láskyplne si ho privinula na svoje materinské srdce a pokryla Jeho tvár jemnými bozkami.

Pripomínam ti túto nevýslovnú horkosť, na základe ktorej ťa prosím, aby si mi vyprosila odpustenie mojich hriechov.
Ó, Mária, modli sa za mňa, úbohého hriešnika, k svojmu Ježišovi, ktorého si držala v náručí.

Vezmi zranené telo svojho Syna do svojich materských rúk a ponúkni ho v tomto stave Nebeskému Otcovi. Obetuj svoje prepichnuté srdce, svoju bolesť, utrpenie a všetky svoje nesmierne trápenia, aby si vyprosila milosť a milosrdenstvo, zvlášť v tejto mojej prosbe (uveďte tu svoju prosbu). Amen.

Svätá matka, nikdy na mňa nezabudni a v mojom srdci obnov smútok nad ranami môjho ukrižovaného Spasiteľa.
Ó, Mária, naša nádej, zľutuj sa nad nami!

Zdroj: EvendemonsfearMary.com, Obrázok: Tamtiež

Podobné články

Leave a Comment