Kým si, žena?

Z homílí pápeža Františka:
Znovuzrodenie ľudstva začalo od ženy. Ženy sú zdrojom života. Napriek tomu sú neustále urážané, bité, znásilňované, nútené k prostitúcii a zabíjaniu života, ktorý nesú vo svojom lone. Každá forma násilia páchaného na žene je rúhaním sa proti Bohu, ktorý sa narodil zo ženy. Spasenie ľudstva vyšlo z tela ženy: náš stupeň ľudskosti dokážeme pochopiť, podľa toho, ako zaobchádzame so ženským telom. Ako často sa ženské telá obetujú na profánnych oltároch reklamy, vykorisťovania, pornografie, využívajú sa ako plátno, ktoré sa má použiť. Telá žien však musia byť zbavené konzumizmu; musia byť rešpektované a ctené. Je to najušľachtilejšie telo na svete, pretože počalo a priviedlo na svetlo sveta lásku, ktorá nás zachránila! Aj v súčasnosti je materstvo ponižované, pretože jediný rast, ktorý nás zaujíma, je hospodársky rast.

Biblia nám hovorí, že žena prichádza na scénu na vrchole stvorenia ako zhrnutie celého stvoreného sveta. Drží v sebe samotný účel stvorenia: utváranie a udržiavanie života, spoločenstvo so všetkými vecami, starostlivosť o všetky veci. Je to tak aj s Matkou Božou v evanjeliu. Text nám hovorí:

„Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“
‭‭Lukáš‬ ‭2,19‬ ‭
Všetky tieto veci si uchovávala: radosť z narodenia Ježiša a smútok z nedostatku pohostinnosti v Betleheme; lásku k Jozefovi a úžas pastierov; prísľub a neistotu budúcnosti. Prijala všetko do srdca a vo svojom srdci dala všetko na svoje správne miesto, dokonca aj ťažkosti a problémy.

Ženy si zvyčajne berú život k a do srdca. Ženy nám ukazujú, že zmysel života sa nenachádza vo vytváraní vecí, ale pri uvádzaní vecí do srdca. Iba tí, ktorí vidia zo srdca, vidia veci správne, pretože vedia, ako sa na každú osobu „pozerať“. Vidieť brata a sestru aj bez ich chýb, bez ich zlyhaní, dúfať vo vyriešenie ťažkostí. Vidia Boha vo všetkých osobách a veciach.

Keď sa Cirkev priblížila k Márii, zjavuje sa, nachádza svoje centrum a svoju jednotu. Nepriateľ našej ľudskej prirodzenosti, diabol, sa namiesto toho snaží rozdeliť, zdôrazniť rozdiely, ideológie, stranícke myslenie a strany. Nerozumieme však Cirkvi, ak ju považujeme za súbor štruktúr.

Môžeme niečo pochopiť, ale nie srdce Cirkvi. Pretože Cirkev má srdce matky.

A my, jej synovia a dcéry, dnes vzývame Božiu Matku, ktorá nás zhromažďuje ako ľud veriacich.

Zdroj: uneminuteavecmarie – preklad MatkaBozia, obrázok: Pinterest

Podobné články

Leave a Comment