Prečo je ruženec taký silný?

Riešenia našich problémov sú často jednoduchšie a dostupnejšie, ako si uvedomujeme. V Lukášovom evanjeliu Ježiš učí svojich učeníkov „Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať.“ (Lk 18,1). Dobrá rada, však?

Mám podozrenie, že jeden z dôvodov úpadku kresťanstva v západnom svete je v nemalej miere spôsobený tým, že sa mnohí ľudia nikdy nemodlia. Život, myslia si, môže byť zvládnutý bez Boha. To platí aj pre rodiny. Pre niektoré rodiny je jediná modlitba, ktorú by ešte mohli vôbec ponúknuť je prežehnanie sa a iní sa dokonca vzdali aj toho. Podľa môjho názoru je to čiastočne dôvod, prečo väčšie percento mladých ľudí upúšťa od praktizovania svojej viery viac ako v minulých generáciách. Mnohí si jednoducho nemyslia, že viera je dôležitá. Keby to tak bolo, ich rodiny by sa spolu modlili a pomáhali by svojim deťom rozvíjať sa každodennou osobnou modlitbou, aby sa z toho postupne stal celoživotný zvyk.

Ježiš nás doslova núti modliť sa vždy, pretože na tom závisí naša viera. Ak sa nebudeme modliť, prestaneme veriť.

Chcel by som ponúknuť jednoduchý, ale hlboko silný nápravný prostriedok pre tento nešťastný trend: Pannu Máriu a ruženec. Viem, že to znie príliš jednoducho a možno trochu nudne. Ruženec? Znovu odpovedám, áno, ruženec. Vo svojom živote som sa ešte nestretol s človekom, ktorý by sa modlil ruženec a opustil by vieru. Nikdy.

Mám vlastné teórie o tom, prečo je ruženec tak silnou modlitbou. Najskôr sa modlíte Božím slovom. Kľúčové modlitby ruženca sú prevzaté z Písma; Otče náš a Zdravas Mária pochádzajú z evanjelií. Ruženec nás tiež privádza do kontaktu s Ježišovými spásonosnými tajomstvami. Rovnako ako mnoho dospelých, som si uvedomil, že moja myseľ a srdce boli v priebehu rokov formované tajomstvami ruženca. Som sklamaný, že mnohí z našej mládeže nie sú oboznámení s najzákladnejšími udalosťami dejín spásy. Nemali by s tým problém, keby sa modlili ruženec!

Ale mám aj ďalšiu teóriu, prečo je ruženec taký silný. Keď sa modlíme ruženec, pozývame Máriu k tomu, čo robíme, a ona je naša Matka. Nikdy nesklame. Je taká dobrá, tak plná lásky k svojmu Synovi a k nám všetkým. Keď sa modlíme ruženec, akoby sme povedali Márii: „Mama, vezmi ma za ruku a pomôž mi.“ A ona? Ona to vždy urobí. Pomáha nám stretnúť sa s Ježišom tak, ako nikto iný.

Ruženec s jeho opakovaním sa môže zdať nenáročný, dokonca nudný. Mnohí si myslia o ruženci to, čo si myslel Naaman Sýrsky v druhej knihe Kráľov, kapitola 5. Keď mu povedali, že jeho malomocenstvo by sa vyliečilo, keby sa v rieke Jordán umyl sedemkrát, posmieval sa. Očakával niečo vzrušujúce, extatické a významné. Napriek tomu pri naliehaní svojich služobníkov ustúpil a bol zázračne uzdravený a vrátil sa domov a chválil Boha Izraela. Ruženec je rovnaký. Porozjímajte o tom. Pravidelne sa modlite ruženec a sami uvidíte.

Zdroj: marydenazareth, Obrázok: Pinterest

Podobné články

Leave a Comment