Panna Mária o prvom stretnutí s Jozefom

Mária hovorí:
Drahá dcéra, keď sa skončilo vytrženie, ktoré ma naplnilo nevýslovnou radosťou, moje zmysly sa znova vrátili k pozemským veciam. Prvou myšlienkou, ktorá ma pichla ako ostrý tŕň ruže do srdca zavinutého do ruží Božej lásky, ktorá sa nedávno stala mojím Ženíchom, bola myšlienka na Jozefa.
Už som ho milovala, svojho svätého a pozorného ochrancu. Odkedy si Božia vôľa prostredníctvom slov svojho kňaza želala, aby som sa stala Jozefovou manželkou, mohla som spoznať tohto spravodlivého a oceniť jeho svätosť. Spojená s ním som pocítila, ako vymizla moja opustenosť siroty, ani som už neoplakávala stratené útočište chrámu. Bol nežný ako stratený otec. Pri ňom som sa cítila v bezpečí ako pri kňazovi.
Všetka váhavosť padla, nielen padla. Zabudla som na ňu, tak sa vzdialila z môjho panenského srdca. Pochopila som, že nemusím váhať ani sa ničoho báť vo vzťahu k Jozefovi. Moje panenstvo zverené Jozefovi bolo bezpečnejšie než dieťa v náručí matky.

Zdroj: evendemonsfearmary, Evanjelium ako mi bolo odhalené, Mária Valtorta, Obrázok: Pinterest

Podobné články

Leave a Comment