Najväčšia milosť, ktorú Panna Mária získala pre sv. Faustínu

Rok 1929
V jednej chvíli počas svätej omše som cítila Božiu blízkosť zvláštnym spôsobom napriek tomu, že som sa bránila a odvracala od Boha. Neraz som od Boha utekala, lebo som nechcela byť obeťou zlého ducha, ako mi neraz hovorili, že som. Táto neistota trvala dlhší čas. Počas svätej omše sa pred svätým prijímaním konalo obnovenie sľubov.
Keď sme vstali z kľačadiel a začali odriekať formulu sľubov, zrazu Ježiš stál vedľa mňa v bielom rúchu, prepásaný zlatým pásom. Povedal mi: Udeľujem ti večnú lásku, aby tvoja čistota bola nepoškvrnená, a ako dôkaz, že nikdy nebudeš pocitovať nečisté pokušenia – Ježiš si sňal zo seba zlatý pás a prepásal ním moje bedrá. Od tej chvíle nepociťujem žiadne pokušenia proti čnosti ani v srdci, ani v mysli. Neskôr som pochopila, že je to jedna z najväčších milostí, ktorú mi vyprosila Panna Mária. O túto milosť som ju prosila dlhé roky. Od tohto času pociťujem väčšiu úctu k Panne Márii. Ona ma naučila vnútorne milovať Boha, aj to, ako mám vo všetkom plniť jeho svätú vôľu. Si radosťou, Mária, lebo cez teba Boh zostúpil na zem i do môjho srdca.

Zdroj: Denníček sv. Faustíny, č. 40, Obrázok: Pinterest

Podobné články

Leave a Comment