Matka Božia sv. Bernadette: “Sľubujem, že ťa urobím šťastnou.”

Aké boli prvé slová Panny Márie pre Bernadette v Lourdoch po tom, čo počas prvých dvoch zjavení zostala očividne tichá?

Podľa autora Henriho Lasserra, ktorý sa stretol s Bernadette, v knihe uverejnenej v roku 1869 boli Máriine slová: „Sľubujem, že ťa urobím šťastnou, no nie v tomto svete, ale v inom.“ Prečo sa tieto slová zmenili na „Nesľubujem, že ťa urobím šťastnou v tomto svete, ale v inom“? To naozaj nevieme. Skutočne „nesľubujem“ znie úplne inak ako „sľubujem“.

Tento „budúci svet“ sa samozrejme netýka iba šťastia v nebi. Prečo? Pretože by to negovalo kresťanské posolstvo. Svätý Pavol hovorí, že „Božie kráľovstvo je miestom spravodlivosti, pokoja a radosti v Duchu Svätom“ (Rim 14,17). Dnes to musíme prežívať už tu, najmä keď Ježiš hlása: „Každý, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život“ (Jn 5, 24).

Tento život s Bohom je doprevádzaný tajomnou radosťou, zvláštnou múdrosťou, ktorú vidíme u svätých a mučeníkov a ktorá je ako samotný Boží podpis. Keď Bernadette ležala na svojom lôžku utrpenia a na konci svojho života držala kríž, povedala niečo, čo otec Petitot, dominikán a autor pozoruhodnej knihy napísanej bezprostredne po kanonizácii Bernadette v roku 1933, citoval pre hlboký význam: „Som šťastnejšia ako kráľovná na svojom tróne.”

Zdroj: uneminuteavecmarie, Obrázok: Wikipédia

Podobné články

Leave a Comment