Rehoľné sestry nahradili personál v domove sociálnych služieb

Dominikánske sestry hovoria, že pomôžu „bez ohľadu na následky“ na ich vlastné zdravie.

Tím 10 sestier z Kongregácie sv. Dominika sa ponáhľal do poľského opatrovateľského domu potom, čo prepuknutie choroby COVID-19 infikovalo 15 zamestnancov a takmer 30 obyvateľov. Po tom, ako niekoľko zamestnancov rezignovalo zo strachu z infekcie, bolo zariadenie nedostatočne obsadené zamestnancami.
Poľská televízna stanica TVN24 uvádza, že k prepuknutiu choroby došlo v opatrovateľskom dome v poľskej Bochnii, ktorý slúži obyvateľom s poruchami učenia. Po zistení prítomnosti koronavírusu bol personál zdecimovaný karanténou, čo viedlo sestry k tomu, aby dobrovoľne ponúkli svoj čas, zdroje a s najväčšou pravdepodobnosťou svoje zdravie, aby sa udržali cenné služby tejto inštitúcie.
Rehoľníčky sa ujali povinností personálu a starajú sa o obyvateľov v mene obetavosti. Pomohli tiež evakuovať zariadenie, aby ho bolo možné dezinfikovať. Sestry uviedli, že zostanú na mieste, aby poskytovali 24-hodinovú starostlivosť o obyvateľov, ako aj prípravu jedla, až kým sa personál nevráti.

Julietta z dominikánskeho rádu povedala TVN24:

Všetko to len vložíme do Božích rúk. My sestry chceme slúžiť iným ľuďom bez ohľadu na následky. Urobíme, čo bude v našich silách.”

Prišli sme sem bez strachu, aby sme sa dali ľuďom, ktorí to potrebujú. Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme ich duchovne a fyzicky odbremenili”, zdôraznila jedna z dominikánskych sestier. Sestry pripúšťajú, že potrebujú ochranné obleky, masky, pokrývky hlavy, rukavice. “Všetko, čo nás a našich pacientov chráni,” povedala ďalšia sestra.

Hoci rehoľníčky nie sú nové v ošetrovateľskej službe, nový koronavírus prináša nové výzvy pre komunitu. Kvôli usmerneniam sú v neustálom kontakte s lekárskym odborníkom, ktorý im poskytuje poradenstvo.

Dopad ich nesebeckého úsilia už presiahol viac než iba hranice domova a jeho obyvateľov. Odkedy sa tejto povinnosti ujali, niekoľko dominikánskych bratov, vyjadrilo želanie vstúpiť do misie sestier. Inšpirovali tiež niekoľko pracovníkov ošetrovateľského domu,  ktorí prestali mať strach z infekcie, aby sa vrátili do práce.

Zdroj: Aleteia.com, Obrázok: tamtiež 

Podobné články

Leave a Comment