Nesmierna sila Matky Božej v diele sv. Ľudovíta de Montfort

Boh chce zjavenia Márie, jeho majstrovského diela, a chce ju zviditeľniť v týchto posledných časoch:

(1) Pretože sa skrývala na tomto svete a vo svojej veľkej pokore sa považovala za nižšiu než prach, keď získala od Boha, od apoštolov a evanjelistov priazeň byť známou.

(2) Pretože Mária nie je iba Božím majstrovským dielom slávy v nebi, ale aj jeho majstrovským dielom milosti na zemi, chce byť kvôli nej oslavovaný a chválený ľuďmi žijúcimi na zemi.

(3) Keďže je úsvitom, ktorý predchádza a odhaľuje Slnko spravodlivosti v Ježišovi Kristovi, musí byť známa a uznávaná, aby mohol byť Ježiš známy a uznávaný.

(4) Pretože bola cestou, ktorou k nám Ježiš prišiel, bude opäť cestou, ktorou k nám príde i druhýkrát, hoci nie rovnakým spôsobom.

(5) Pretože je istým prostriedkom, priamym a nepoškvrneným spôsobom k Ježišovi a dokonalým sprievodcom k nemu, musia ju nájsť duše, ktoré majú žiariť v svätosti. Kto nájde Máriu, nájde život, ktorým je Ježiš Kristus, cesta, pravda a život. Nikto však nemôže nájsť Máriu, kto ju nehľadá. Nikto nemôže hľadať tú, kto ju nepozná, pretože nikto nehľadá alebo nechce niečo neznáme. Potom musí byť Mária lepšie známa pre hlbšie porozumenie a väčšiu slávu Najsvätejšej Trojice.

(6) V týchto posledných časoch musí Mária žiariť viac než kedykoľvek predtým v milosrdenstve, moci a milosti; v milosrdenstve privádza späť a láskavo víta úbohých hriešnikov a pútnikov, ktorí sa chcú obrátiť a vrátiť ku katolíckej cirkvi; v moci bojuje proti nepriateľom Boha, ktorí hrozivo povstávajú, aby zviedli a rozdrvili zasľúbeniami a vyhrážkami tých, ktorí sú proti nim; nakoniec musí žiariť v milosti, aby inšpirovala a podporovala statočných vojakov a verných služobníkov Ježiša Krista, ktorí zaňho bojujú.

(7) Nakoniec sa musí Mária stať hroznou ako armáda v bojovom poli pre diabla a jeho nasledovníkov, najmä v týchto posledných časoch. Satan, ktorý vie, že má málo času – ešte menej než kedykoľvek predtým – chce zničiť duše a denne zintenzívňuje svoje úsilie a snahy. Nebude váhať vzbudzovať kruté prenasledovanie a hádzať zradné slučky verným služobníkom a deťom Márie, ktorých je ťažšie prekonať než ostatných.

Zdroj:Saint Louis de Montfort, In Treatise on True Devotion to Mary, uneminuteavecmarie, Obrázok: Pinterest

Podobné články

Leave a Comment