Bojujte proti diablovi s Pannou Máriou a ružencom

V šiestej kapitole evanjelia svätého Marka nájdeme správu o tom, ako Ježiš posiela dvanástich, vždy po dvoch na misiu. Marek hovorí, že prvá vec, ktorú im dal, bola „autorita nad nečistými duchmi“. Prvým pastoračným poslaním, ktorý mali vykonať, bolo „vyhnať mnohých démonov“.

Keď som v 60. a 70. rokoch dospieval, bolo bežné, dokonca aj v seminároch, odmietnuť také reči ako primitívne povery. Možno ju aj zmodernizovať a urobiť z nej literárny prostriedok, ktorý používa symbolický jazyk evokujúci boj so zlom v abstraktnom pohľade. Problémom tohto prístupu je však to, že jednoducho nesprávne vykresľuje Bibliu. Biblickí autori vedeli všetko o „zlom“ vo svojich osobných aj verejných prejavoch, ale vedeli aj o úrovni duchovnej dysfunkcie, ktorá tkvela pod oboma rozmermi. Vedeli o svete padlých alebo morálne padlých duchoch. Ježiš skutočne bojoval s hriechom v srdciach ľudí, ako aj s hriechom, ktorý prebýval vo verejných štruktúrach, ale tiež zápasil s temnou mocou, ktorá bola väčšia a nebezpečnejšia ako tieto. 

Čo – alebo lepšie – kto ohrozuje túto duchovnú silu? Je to diabol, padlý alebo morálne upadnutý anjel. Predstavte si skutočne zlého človeka, ktorý je navyše veľmi inteligentný, talentovaný a podnikavý. Teraz dajte túto osobu na oveľa vyššiu úroveň ontologickej dokonalosti a budete mať akú takú predstavu o tom, aký je diabol.

Ježiš zveril svojej Cirkvi prostriedky na uplatnenie tohto víťazstva, zbrane, ak to takto chcete, na víťazstvo v duchovnom boji. Sú to sviatosti (najmä Eucharistia a spoveď), svätá omša, Biblia, osobná modlitba, ruženec. Ježiš vyslal Dvanástich, aby bojovali proti temným duchom. A ešte stále oprávňuje svoju cirkev robiť to isté. Neváhajte používať zbrane a liečivé balzamy, ktoré dal.

Zdroj: kázeň biskupa Róberta Barrona, Obrázok: Pixabay

Podobné články

Leave a Comment