Toto meno je pre mňa drahšie než všetky ostatné

Fortuna Agrelli, dcéra veliteľa Agrelli z Neapola, trpela 13 mesiacov hroznými kŕčmi, zvracaním a inými príznakmi. 16. februára 1884 sa začala modliť ružencovú novénu a 3. marca 1884 sa jej Panna Mária zjavila pod menom Panna Mária Pompejská. Sedela na tróne s Ježiškom v lone a držala ruženec. Sprevádzala ju sv. Katarína Sienská a sv. Dominik.

Panna povedala Fortune: „Volala si na mňa rôznymi titulmi a vždy si odo mňa dostala láskavosť. Teraz, keď si ma nazvala týmto titulom, ktorý ma tak potešuje: „Kráľovná svätého ruženca“, už nemôžem odmietnuť tvoje prosby, lebo toto meno je mi najcennejšie a najdrahšie. Vykonaj si ešte tri novény a získaš všetko.“

O mesiac neskôr, počas druhého zjavenia, Fortuna počula tieto slová: „Ktokoľvek by ma chcel požiadať o milosti, nech sa pomodlí tri novény modlitby ruženca a ďalšie tri novény ako poďakovanie za prijaté milosti.“ Nasledujúceho 8. mája Fortuna prehlásila, že je uzdravená a vyliečená. Jej zotavenie urobilo dojem na pápeža Leva XIII., ktorý túto oddanosť oficiálne podporil. Páter Pio sa túto novénu často modlil a odporúčal ju všetkým, ktorí prosili o milosti. „Toto je moje svedectvo a moje dedičstvo: milujte a zbožňujte blahoslavenú Pannu, modlite sa a proste ostatných, aby sa aj oni modlili ruženec.“

Zdroj: uneminuteavecmarie, Obrázok:saletini.sk

Podobné články

Leave a Comment