Pápež Benedikt XVI. vzdal hold Matke Božej

Dnes by som sa chcel zamyslieť nad rôznymi okamihmi pastoračnej návštevy, ktorú mi Pán požehnal, aby som navštívil Bavorsko. Keď sa s vami podelím o svoje emócie a city, keď vidím miesta, ktoré sú pre mňa drahé, cítim predovšetkým potrebu poďakovať Bohu za to, že umožnil moju druhú návštevu v Nemecku a moju prvú návštevu v Bavorsku, rodnej krajine.

Mojou prvou zastávkou bolo mesto Mníchov, známe ako „metropola so srdcom“ (Weltstadt mit Herz). V jeho historickom centre sa nachádza Mariánske námestie, na ktorom stojí „Mariensäule“, Stĺp Panny Márie, na svojom vrchole s pozlátenou bronzovou sochou Panny Márie.

Chcel som začať svoj pobyt v Bavorsku poctou patrónke Bavorska, ktorá pre mňa nadobúda veľmi významnú hodnotu. Na tomto námestí a pred touto Máriou som bol asi pred 30 rokmi privítaný ako arcibiskup, a tam som začal svoju biskupskú misiu modlitbou k Márii; tam som sa vrátil na konci svojho mandátu a potom som odišiel do Ríma. Tentokrát som sa chcel opäť zastaviť na úpätí Mariensäule, aby som prosil o príhovor a požehnanie Matky Božej nielen pre mesto Mníchov a Bavorsko, ale aj pre celú Cirkev a celý svet.

Zdroj: Pápež Benedikt XVI, General Audience, September 20, 2006, Obrázok: Tamtiež 

Podobné články

Leave a Comment