Modlitba troch detí zmenila svet!

13. mája 2020 katolíci oslávili sviatok Panny Márie z Fatimy pri príležitosti prvého zjavenia Panny Márie trom mladým portugalským pastierikom v roku 1917. Cirkev od nich získala mnoho ponaučení, a najmä toto:

Často hovoríme a veríme, že deti môžu zmeniť svet. Nie je to z dôvodu ich osobného svedectva alebo z vplyvu, ktorý môžu mať niektorí na svojich rovesníkov, alebo z ich politického vplyvu, aj keď v tom môžu niekedy zohrávať významnú úlohu. Ich skutočná moc zmeniť svet spočíva v troch veciach: zjednotenie v Bohu skrze modlitbu, konverzia hriešnikov cez obetu a vernosť Ježišovi s pomocou Panny Márie a modlitby ruženca.

Dobrým príkladom sú deti Fatimy: ich ružence a iné modlitby zastavili šírenie komunizmu, generácie katolíkov sa začali obetovať Bohu na úmysel ostatných a viedli k bezprecedentnému hnutiu mariánskeho zasvätenia po celom svete.

Sviatok Panny Márie z Fatimy je teraz v liturgickom kalendári Cirkvi, aby nám pripomenul, že misia Fatimských detí na tejto Zemi nie je ani zďaleka u konca.

Zdroj: uneminuteavecmarie, Obrázok: churchpop

Podobné články

Leave a Comment