Matka Božia vyprosila eucharistický zázrak

Bol istý farník svätého Jána Vianney, ktorý mal problémy veriť, že Eucharistia sa skutočne stáva telom Ježiša Krista pri svätej omši, a preto mal krízu viery. Farník, ktorý zúfalo chcel uveriť, povedal úprimnú modlitbu k Panne Márii, v ktorej ju prosil, aby mu pomohla uveriť. Svätý Ján Vianney potom hovorí o tom, čo sa stalo pri rozdávaní svätého prijímania.
„Nehovorím, že sa to stalo niekomu inému, ale že sa to stalo mne. V momente, keď tento muž prišiel, aby prijal sväté prijímanie, posvätná hostia sa oddelila od mojich prstov, zatiaľ čo som bol ešte od neho vzdialený a ešte som len k nemu prichádzal a sama sa položila na jazyk toho muža.”
Potom vďaka zázraku, ktorý tomuto mužovi vyprosila Panna Mária, už spolu s mnohými ďalšími farníkmi nikdy nepochyboval o skutočnej povahe Svätej Eucharistie.
Pozrite sa, ako je Mária nesmierne užitočná. Vyprosila tento eucharistický zázrak od Boha, aby sa upevnila naša viera v Ježiša (rovnako ako sa prihovárala v Káne, kde sa voda zmenila na víno, zázrak predchádzajúci Eucharistiu). Nemôže robiť nič iné, iba nás vedie k Ježišovi, to je jej jediné poslanie. Naša  viera nám dáva úžasné milosti, ktoré dostávame pri Svätom prijímaní!
„Ak chceme znovu objaviť v celej svojej bohatosti hlboký vzťah medzi Cirkvou a Eucharistiou, nemôžeme zanedbávať Máriu, matku a vzor Cirkvi. Ak je Eucharistia tajomstvom viery, ktoré tak výrazne presahuje naše chápanie, že si vyžaduje úplné pochopenie Božieho slova, potom nemôže existovať nikto, ako je Mária, kto bude konať ako naša podpora a pomocník pri získavaní tejto dispozície. Pri opakovaní toho, čo Kristus urobil pri poslednej večeri v poslušnosti jeho príkazu: „Toto robte na moju pamiatku!“ tiež prijímame pozvanie Márie, aby sme bez váhania poslúchli: „Urobte všetko čo vám povie“ (Jn 2, 5). Zdá sa, že s rovnakými materskými obavami, aké ukázala na svadobnej hostine v Káne, nám Mária hovorí: „Neochvejne dôverujte slovám môjho Syna. Ak dokázal zmeniť vodu na víno, môže tiež zmeniť chlieb a víno na svoje telo a krv a týmto tajomstvom udeľuje veriacim živú pamiatku svojej slávy a tak sa stáva „chlebom života“.

Zdroj: Encyklika Ecclesia de Eucharistia, Obrázok: Pixabay

Podobné články

Leave a Comment