Svätá Rita a biele včely

Svätá Rita , ktorá poznala svoj podiel utrpenia z rúk svojho urážlivého manžela, a po strate jej synov sa modlila za ďalšie utrpenie – aby sa spojila s Kristom v jeho utrpení. Jedného dňa, ako nám hovoria svätí učenci, kľačala v modlitbe pred ukrižovaným Kristom. Prosila: „Ó, môj Ježišu, dovoľ mi, aby som mala podiel na tvojom utrpení aspoň jedným z tvojich tŕňov.“ V tom okamihu preletel vzduchom jediný tŕň z koruny obklopujúcej Ježišovu hlavu a vrazil priamo do čela sv. Rity. Táto rana krvácala až do konca jej života a spôsobovala jej značné bolesti a utrpenie. Vydávala tiež odporný zápach, takže Rita trávila väčšinu svojich posledných 15 rokov v ústraní. Dvesto rokov po jej smrti sa objavil zaujímavý úkaz. V kláštore v Cascii, kde Rita prežila druhú polovicu svojho života, spozorovali biele včely – podobné tým, ktoré poznala ešte ako malá, keď ju obklopil celý roj. Počas svätého týždňa sa každý rok vynorili zo stien kláštora. Tieto včely tam vždy zostali až do sviatku svätej Rity 22. mája a potom opäť hybernovali až do Svätého týždňa nasledujúceho roka. Pápež Urban VIII., ktorý sa dozvedel o týchto včelách, požiadal, aby mu jednu z nich priniesli do Ríma. Po starostlivom preskúmaní včely ju obviazal hodvábnou niťou. Keď ju pustil na slobodu, túto včelu objavili v úli v kláštore v Cascii vzdialenej 138 kilometrov. A tak začala tradícia včiel. Otvory v stene, kde včely tradične zostávajú až do nasledujúceho roka, sú až po dnes zreteľne k videniu pre pútnikov priamo z cesty do kláštora.

Zdroj: evendemonsfearmary, Obrázok: Tamtiež 

Podobné články

Leave a Comment