Rada sv. Filipa Néri o modlitbe k Matke Božej, ktorá prekonáva pokušenia

„Otče, chcel by som zmeniť svoje spôsoby života, ale pokušenie je pre mňa príliš veľké na to, aby som sa s tým vyrovnal a zmenil sa.“

Svätý Filip Neri sa pozrel na tohto seriózneho mladého muža a jemne ho povzbudil: „Buď odvážny, dieťa moje. Odporúčam ti, aby si spravil len dve veci:

Každý deň sa modli Salve Regina a medituj o smrti. Vo vízii som ťa videl v zemi mŕtvych – rozkladajúc sa – obe jamky tvojich očí boli plné červov. A teraz si povedz: “Ešte stále chcem žiť pre potešenia svojho tela a chcem stratiť nebo?”

Verný tomuto dvojnásobnému odporúčaniu sa mladý muž rozhodol modliť sa k Panne Márii milosrdenstva, života a nádeje a každý deň meditoval o smrti. S Božou milosťou dokázal až do svojej smrti bojovať proti pokušeniam a vytrvať v dobrom živote.

Modlitba Salve Regina

Salve Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Hevae.
Ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Zdravas’ Kráľovná, Matka Milosrdenstva,
život náš i sladkosť, a nádej naša, zdravas’!
K Tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stonajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod
života Tvojho, tam vo večnosti ukáž.
Ó, milostivá a nad všetkých pobožná,
ó, presladká Panna, Matka Božia Mária.

Zdroj: uneminuteavecmarie, Obrázok: Salvereginabehance

Podobné články

Leave a Comment