Každý, kto zomrie v tomto odeve, bude zachránený

Fatimská vizionárka, sestra Lucia dôrazne pripomenula dôležitosť nosenia škapuliara v rozhovore s otcom Raffertym 15. októbra 1950. „V mnohých knihách o Fatime,“ poznamenal otec Rafferty, „autori nespomínajú škapuliar, keď predkladajú posolstvo o Fatime.
„Ach, ako sa mýlia,“ zvolala vizionárka, sestra Lucia” škapuliar je znamením nášho zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie!“

Keď sa otec Rafferty pýtal, či vedúci predstavitelia Modrej (Máriinej, *1) armády majú  pravdu, že trvajú na tom, aby bol nosený  škapuliar, sestra Lucia odpovedala:

„Áno, táto prax je nevyhnutná na splnenie požiadaviek Panny Márie z Fatimy.”

Povedali by ste, že škapuliar je rovnako nevyhnutný ako ruženec?

Škapuliar a ruženec sú neoddeliteľné.

Uniforma skutočne znamená, že ten, kto ju nosí, patrí osobe, od ktorej ju dostal a naopak, označuje ochranu poskytovanú touto osobou. V každej armáde znamená slúžiť v uniforme záväzok. Rovnakým spôsobom sa prejavuje aj škapuliar u toho, kto ho nosí, jeho príslušnosť k Márii a na strane Panny Márie záväzok pomôcť mu pri každej príležitosti, najmä v hodinu smrti.

Nosenie škapuliara je veľmi jednoduchý čin, ktorý si vyžaduje iba malé úsilie. Jeho založenie kňazom a jeho neustále nosenie človekom. Tento postup sa, žiaľ, často zanedbáva, aj keď úsilie, ktoré vyžaduje, je jednoduchšie ako napríklad denná modlitba ruženca.

Je to nešťastné, pretože milosť konečnej záchrany je spojená s nosením škapuliara. V 13. storočí sa Panna Mária zjavila sv. Šimonovi Stockovi a zverila mu svoj prísľub: „Kto zomrie oblečený v škapuliari, bude zachránený.“ Tento prísľub Cirkev uznala a je v úplnom súlade so slovami Panny Márie z 13. júna 1917: „Kto príjme tuto oddanosť (Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie), sľubujem Spasenie; tieto duše budú milované Bohom, ako kvety, ktoré som položila, aby ozdobili jeho trón.“

(*1) Modrá armáda Panny Márie alebo Modrá armáda Panny Márie z Fatimy, dnes známa tiež ako svetový apoštolát z Fatimy.

Zdroj: uneminuteavecmarie, Obrázok: sisterofcarmel

Podobné články

Leave a Comment