Matka Božia a modlitba jednoduchej ženy

Bola kedysi mladá vidiecka manželka, ktorá praktizovala oddanosť Panne Márii, tak ako ju to jej matka učila robiť. Táto jednoduchá mladá dáma sa považovala za šťastnú, že sa vydala za pekného vojaka. Málo vedela, že jej manžel – vojak uzavrel dohodu s diablom, že predal svoju ženu za určitú sumu peňazí.
Jedno svieže, jesenné ráno sa pár vybral na svoju obvyklú prechádzku. Je zvláštne, že tentoraz mladý muž trval na tom, aby smerovali k lesu. Bolo to ten les, kde mal v úmysle odovzdať svoju mladú nevestu diablovi.
Na ceste do lesa prechádzal pár pred kostolom zasväteným Panne Márii. Manželka, ktorú ovládla túžba vstúpiť do kostola, prosila svojho manžela, aby jej umožnil pomodliť sa v tomto kostole Zdravas’ na slávu Márie.
Mladá žena vstúpila do kostola, no vyšla z neho už samotná Panna Mária, ktorá prevzala jej podobu a sprevádzala muža do lesa.
Keď sa konečne priblížili k diablovi v lese, ten kričal už z diaľky na muža: „Zradca! Prečo si mi priviedol namiesto svojej manželky, môjho najväčšieho nepriateľa, matku Božiu?”
„A ty,“ povedala Mária a oslovila diabla, „ako si si dovolil pomyslieť na ublíženie mojej služobníčke? Choď, vráť sa späť do pekla.“
A potom sa obrátila k mužovi a povedala mu: „Zmeň svoj život a ja ti pomôžem.“
Potom zmizla a ten úbohý človek činil pokánie, zmenil svoj život a stal sa manželom hodným svojej jednoduchej vidieckej manželky.

Zdroj: Prevzaté zo Sláva Márie sv. Alfonza Maria de Liguori, Obrázok: Pinterest

Podobné články

Leave a Comment