Obnovená Cirkev zrodená z Nazareta

Nazaret má stále trvalé posolstvo pre Cirkev. Cirkev nemôže rásť a prosperovať, ak nevie, že jej skryté korene siahajú až do Nazaretského domu. Práca s Ježišom, robotníkom, ktorý sa ponoril do „Nazareta“, sa stáva východiskovým bodom pre nové poňatie chudobnej a pokornej cirkvi, rodinnej cirkvi, Nazaretskej cirkvi.

Nazaret má trvalé posolstvo pre Cirkev. Nová zmluva nezačala v chráme ani na svätej hore; začalo to v malom obydlí Panny Márie, v dome robotníka a na jednom zo zabudnutých miest „pohanskej Galiley“, od ktorého sa nedalo očakávať žiadne dobro.

Cirkev sa musí vždy regenerovať a to vždy návratom do tohto východiskového bodu. Nemôže dať spravodlivú odpoveď na povstanie nášho storočia proti sile bohatstva, ak pre ňu Nazaret nezostane skutočnou realitou.

Zdroj: Pope Benedict XVI (Joseph Ratzinger), From “The God of Jesus Christ,” April 2018, Ignatius Press, Obrázok: Pixabay 

Podobné články

Leave a Comment