Matka Božia ťa počuje na tomto zázračnom mieste

Pri Avignone v južnom Francúzsku na moste rieky Auzon sa nachádza kaplnka Notre-Dame de Santé (Panny Márie zdravia). Bola slávnostne otvorená 16. januára 1630. Najskôr bolo postavené jednoduché oratórium pre strážcov mostov, neskôr transformované na kaplnku, ktorá bola pod osobitnou ochranou Panny Márie. V roku 1562 uprostred náboženskej vojny medzi Huguenotmi a katolíkmi, most odolal útokom vojsk baróna des Adrets, vodcu Huguenotov.

Počas veľkého moru z roku 1628 Panna Mária opäť prejavila svoju ochranu. Obyvateľom bolo nariadené, aby neopúšťali mesto a vojaci mostu Auzon boli poverení dodržiavaním tohto poriadku. Dva týždne po epidémii zomrelo už viac ako 3 000 ľudí. Ale 10. júla 1628 o 3. hodine ráno boli obyvatelia oblasti Auzon prebudení zo spánku zvonením zvona v kaplnke mosta. K ich údivu zvonil zvonček sám! Od tej noci sa počet úmrtí prudko znížil a v nasledujúcom mesiaci sa epidémia zastavila. 16. januára 1630 konzulovia vypracovali zakladajúci akt, ktorý okrem iného ustanovoval slávenie dennej omše.

Dnes je tradícia stále nažive. Po slávnostnom sprievode sa každý rok 10. júla o 15.00 h slávi „omša sľubu konzulov“. Na svätej omši sa zúčastňujú mnísi z kláštora Le Barroux (oddelenie Vaucluse) a miestni úradníci.

Kaplnka je známa mnohými malými „zázrakmi“: upokojenie pred zdravotným vyšetrením, milosť uzdravenia alebo nájdená práca. „Nie je to presne miesto ako Lurdy, hovorí rehoľná sestra, ktorá sa zúčastňuje svätej omše. Ale keď prídeš modliť sa k Panne Márii v tejto kaplnke, počúva ťa.“ 59-ročná Nicole si pamätá aj dve malé dievčatká z triedy vyučovania katechizmu vo veku 3 a 5 rokov, ktoré prišli do kaplnky, aby sa modlili za svoju staršiu sestru, ktorá mala rakovinu: „Pri nasledujúcom vyšetrení rakovina zmizla,“ povedali jej.

Zdroj: uneminuteavecmarie, Obrázok: Pixabay 

Podobné články

Leave a Comment