Matka Božia je univerzálnou matkou, aj pre protestantov

Mám protestantskú priateľku, ktorá teraz nemá problém začínať svoju modlitbu oslovením blahoslavenej Panny. Pochopila, že Mária je univerzálnou matkou a nosí aj zázračnú medailu.

Jedného dňa mi povedala: „Daj mi ruženec, chcem sa ho začať modliť. Musíš ma to však naučiť, lebo protestanti sa ruženec nemodlia.” Napísala som jej „pokyny“ a viem, že po 60 rokoch musí byť ťažké začať sa modliť novým spôsobom!

Jej manžel podstúpil úspešnú operáciu rakoviny obličiek, zvyčajne neoperatívnej rakoviny. Teraz je v poriadku – dbá na svoje zdravie, ale bez liečby. Z Rue du Bac (zjavenie Zázračnej medaily) sme ho zverili blahoslavenej Panne. Dnes veríme, že jeho uzdravenie bolo zázrakom. Toto znamenie nás naplnilo vďačnosťou a naďalej milujeme a zverujeme mnohé úmysly Márii, Matke milosrdenstva, za toľko ľudí okolo nás.

Zdroj: Publikované v Lettre aux Associés de la Médaille Miraculeuse # 116, júl / august 2016 (Bulletin zázračnej medaily), Obrázok: Pixabay

Podobné články

Leave a Comment