Víťazstvo príde skrze Máriu

V roku 1983 sa pápež, svätý Ján Pavol II. vrátil do Poľska, štyri roky po svojej prvej ceste, keď bola krajina v obkľúčení a vedúci predstavitelia odborového zväzu Solidarnosc, ktorý napadol komunistický režim, boli uväznení za obzvlášť dramatických okolností. A 19. júna 1983 sa vrátil do Jasnej Gory, aby vzýval a prosil Pannu Máriu:

Matka! Porozprávaj sa so svojím Synom! Porozprávaj sa so svojím Synom o našich ťažkých časoch!… V tejto ťažkej hodine našej histórie ti zverujem, ó, Matka, všetkýchPoliakov, pretože od každého z nich závisí vytrvalosť, obnova, spravodlivosť, pokoj našich matiek! Nech všade z týchto slov vytryskne sila odpustenia, lebo bez odpustenia nemôžeme uniknúť reťaziam nenávisti. Nenávisť je ničivá sila a nemali by sme ňou ničiť ani dovoliť, aby sme boli zničení. Sila odpustenia vychádza zo sily lásky. Odpustenie nie je slabosť. Odpustenie neznamená zrieknutie sa pravdy a spravodlivosti, znamená to usilovať sa o pravdu a spravodlivosť prostredníctvom evanjelia.“

Svätý otec skončil proroctvom naplneným nádejou: „Kardinál August Hlond, ktorý mal k tebe, Matka Božia, takú veľkú úctu, vyslovil na svojom smrteľnom lôžku tieto slová: Víťazstvo príde skrze Máriu.“

Zdroj: Uneminuteavecmarie, Obrázok: Pinterest

Podobné články

Leave a Comment