Tretie tajomstvo Fatimy

Tretia časť tajomstva bola oficiálne zverejnená zo strany Cirkvi až v roku 2000. Obsah tohto tajomstva a jeho oficiálna interpretácia priniesla postupne rôzne kritické výhrady vo svete, a taktiež pochybnosti, či toto tajomstvo bolo zverejnené v celom rozsahu, v ktorom ho sestra Lucia písomne zaznamenala.

Sestra Lucia napísala text tretej časti tajomstva dňa 3. januára 1944. Sestra Lucia napísala poznámku na zapečatenú obálku obsahujúcu text tretej časti tajomstva, že obálka smie byť otvorená až po roku 1960. Zverejnený obsah tretej časti tajomstva zobrazuje scénu, v ktorej anjel stojí po ľavej strane Panny Márie, a drží ohnivý meč v ľavej ruke, z ktorého vychádzal iskriaci plameň, akoby na zapálenie celého sveta. Pri dotyku s jasom Panny Márie iskry zhasínali. Anjel ukazoval pravou rukou na zem, pričom hlasne volal: „Pokánie, pokánie, pokánie!“.

Ďalším obrazom bol biskup oblečený v bielom, pripomínajúci Svätého Otca, a taktiež biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, vystupujúci na strmý vrch. Na tomto vrchu bol veľký kríž z neotesaných kmeňov, akoby boli z kôry korkového stromu. Svätý Otec pred výstupom na tento vrch prešiel cez veľké mesto, ktoré bolo spolovice zrúcané, pričom vo veľkej bolesti sa modlil za duše mŕtvych, ktorých stretával na tejto svojej ceste. Svätý Otec po výstupe na vrchol vrchu bol zabitý vojakmi počas kľačania pod veľkým krížom, a spolu s ním zomierali aj biskupi, kňazi, rehoľníci, rehoľníčky, muži a ženy rôznych tried a postavenia. Dvaja anjeli boli pod oboma ramenami kríža, a každý z nich zbieral krv mučeníkov do krištáľovej kanvy, a zavlažoval ňou duše približujúce sa k Bohu.

Zdroj: uneminuteavecmarie, Obrázok: Tamtiež

Podobné články

Leave a Comment