Zasvätenie USA a Kanady Panne Márii

USA a Kanada sa v roku 2020 zasvätili Panne Márii.
Biskupi v Spojených štátoch amerických zasväcovali krajinu Márii, pretože národ naďalej bojuje uprostred pandémie koronavírusu. Biskupi v Kanade tiež vybrali 1. máj na to, aby svoju krajinu zasvätili blahoslavenej Panne.

Arcibiskup Jose H. Gomez z Los Angeles, predseda americkej Konferencie katolíckych biskupov, viedol 1. mája „Obnovenie zasvätenia Spojených štátov amerických požehnanej Panne Márii“. Zriedkavý, 37-minútový ceremoniál v katedrále Panny Márie Anjelskej v Los Angeles bol prenášaný na sociálne siete.

Arcibiskup Gomez striedal angličtinu a španielčinu a povedal: „V tomto ťažkom období sa obraciame k Panne Márii, Matke Cirkvi. Ona sa modlí so svojím Synom za všetkých, ktorí sú ťažko postihnutí pandémiou … Prosíme matku o starostlivosť o svoje deti. “

Arcibiskú Gomez pripomenul nenahraditeľnú úlohu Panny Márie v histórii Spojených štátoch. „Prví misionári prišli do tejto krajiny pod plášťom Panny Márie Guadalupskej. Neskôr ju biskupi vyhlásili za patrónku Spojených štátov amerických, “uviedol. “Blahoslavená Panna sprevádzala tento veľký národ od našich začiatkov,” dodal. “Teraz v tejto ťažkej hodine jej obnovujeme svoje zasvätenie.”

Zdroj: uneminuteavecmarie, Obrázok: Pixabay

Podobné články

Leave a Comment