Smútok z nemožnosti obrátiť sa na Pannu Máriu

Niektorí slovenskí protestantskí autori písali o svojom smútku z toho, že sa nemôžu modliť k Panne Márii, pretože ich cirkev im to zakazuje. Táto nostalgia sa prejavuje v básni Márie Razusovej Martakovej, v ktorej vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nemôže počas svojej pozemskej púte oprieť o blahoslavenú Pannu:

Táto istota spočíva v mojom srdci,

A Boh vie, ako stará je moja túžba,

Zapáliť tymián pri tvojich nohách,

A hovorím ti – Veď ma, plná milosti!

Ale pre mňa si ako hviezdy neprístupná.

Táto túžba je len sen a nesplní sa,

K Bohu musím ísť cestou osamelého utrpenia,

Úzka cesta je zaplnená tŕňmi..

Mária Rázusová Martáková, slovenská spisovateľka (1905-1964).

Zdroj: uneminuteavecmarie, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment