Božia Matka očakáva svojich verných v ich poslednej hodinke

Svätý Dominik de Guzman zomrel 6. augusta 1221, potom čo dorazil do kláštora San Niccolò nelle Vigne, chorý a s vysokou horúčkou. Po spovedi a prinútení odpočívať, Dominik povzbudzoval bratov svojimi záverečnými slovami; “majte lásku k sebe navzájom, chráňte si cnosť pokory a pripravujte si poklad v nebi z dobrovoľnej chudoby.”
Keď prišiel čas smrti sv. Dominika, otec Guala Romanoni, O.P., ktorý bol prítomný, uvidel krásnu víziu:
„V nebi uvidel otvor, ktorým zostúpili dva svetlé rebríky. Koniec jedného bol držaný Kristom, druhý Jeho Matkou Máriou; na jednom anjeli vystupovali a zostupovali. 
V spodnej časti dvoch rebríkov v strede bolo umiestnené sedadlo a na ňom sedel ten, ktorý sa zdal byť bratom Rádu, s tvárou zakrytou jeho kapucňou, ako sme zvyknutí pochovávať našich mŕtvych. Kristus Pán a Jeho matka, postupne vytiahli rebríky, až kým ten, ktorý sedel na sedadle medzi nimi, nedosiahol vrcholu. Potom bol prijatý do neba v oblaku svetla za spevu anjelov,” píše Bl. Jordan of Saxony, O.P., v Libellus de princippiis Ordinis Praedicatorum.

Zdroj: evendemonsfearmary, Obrázok: tamtiež 

Podobné články

Leave a Comment