Vymodlený sv. Ľudovít od Matky Božej

Pred narodením sv. Ľudovíta – francúzskeho kráľa – porodila jeho matka sv. Blanka Kastílska už troch chlapcov, z ktorých dvaja zomreli v útlom veku, zatiaľ čo tretí, Filip, zomrel vo veku 9 rokov, keď mal Ľudovít iba 4 roky. Kráľovskí rodičia, ktorí videli, ako ich prví dvaja synovia zomreli už v mladom veku, sa veľmi obávali dať budúceho dediča Kráľovstvu, najmä preto, lebo mali strach, že ani Ľudovít, narodený v apríli 1214, neprežije.

Kráľovná bola veľmi oddaná Bohu, takže počas jednej návštevy prirodzene zverila svoj veľký strach a obavy mníchovi Dominikovi Guzmanovi (1170-1221), zakladateľovi dominikánskeho rádu a budúcemu svätému Dominikovi. Dominik jej poradil, aby sa každý deň modlila ruženec za očakávané dieťa, aby získala z Nebies túto veľmi žiadanú milosť. Kráľovná poslúchla a od toho dňa sa ešte viac než kedykoľvek predtým obracala k Matke Božej. Každý deň sa modlila ruženec a rozdávala mnoho ružencov celému kráľovstvu, ako aj vo viacerých mestách kráľovstva, v nádeji, že jej Boh dá plné požehnanie a milosť zdravého a silného potomka. Jej modlitba bola vyslyšaná. Svätý Ľudovít bol veľký kráľ, ktorý priniesol Francúzsku slávu a prosperitu. Matka Božia vyprosila manželstvu dalších sedem mladších bratov a sestier po sv. Ľudovítovi. Preto sa vždy obracajme na Máriu. Ona je tou najlepšou cestou k Bohu.

V roku 1227, po smrti svojho otca, sa ako 12-ročný Ľudovít stáva kráľom.

Sv. Ľudovít IX. vládol ako francúzsky kráľ 44 rokov.  Bol členom tretieho rádu sv. Františka, verným manželom a oddaným otcom 11 detí. Bol známy svojou zbožnosťou, oddanosťou spravodlivosti a milosrdenstvu a starostlivosťou o chudobných.

Ako kráľ sa Ľudovít snažil urobiť zo svojho kráľovstva miesto, kde sa uctievalo meno Božie a ľudia žili vo svätosti. Zákony, ktoré uložil, boli niekedy tvrdé. Sám praktizoval pokánie a konal skutky milosrdenstva s prísnosťou, ktorej sa len málokto dokázal vyrovnať. Nosil na sebe košeľu z vlásia, osobne umýval nohy chudobným, vždy ich pozýval k svojmu stolu a vyprázdnil postele nemocníc. Za jeho vlády Francúzsko zažilo mier a stabilitu.

Na rozdiel od zákonníkov a farizejov, ktorých Ježiš kritizuje, niesol Ľudovít IX. bremeno ostatných.

Sv. Ľudovít sa preslávil modlitbou a duchom pokánia. Nenechal sa ovplyvniť mocou. Robil si starosti pre nepokoje medzi národmi. Bol kráľom, ktorý vedel obrániť Cirkev a bojovať za spravodlivosť. Každý deň sa zúčastňoval na sv. omši, celé hodiny sa modlieval breviár. Bol vodcom, ktorý slúžil všetkým. Modlime sa za viac takýchto vodcov v našej vlastnej krajine i po celom svete.

Zdroj: uneminuteavecmarie, Obrázok: catholicagency

Podobné články

Leave a Comment