Tehotná Matka Božia sa zjavila v gdanskom lese

Poznáte históriu svätyne Matky Božej tehotnej v Matemblewo? Dojem na Vás okamžite vytvárajú všadeprítomné ďakovné tabuľky, ktoré sú vytesané takmer do každej tehly v kaplnke so sochou Márie. Okamžite máte pocit, že toto miesto je úžasné.

Zima v roku 1769 bola mimoriadne chladná. Stanislav, chudobný tesár jednej z dedín blízko Gdansku, sa obával o svoju manželku, ktorá prežívala svoje štvrté tehotenstvo veľmi ťažko. Jednej noci, keď sa jej stav zhoršil, sa vydal Stanislav strachom o manželku prinútený, na 10 kilometrovú cestu do Gdansku, aby priviedol domov lekára.

Cesta závejmi bola nesmierne náročná. V jednom okamihu muž úplne stratil silu. Nemohol sa ani pohnúť. V zúfalstve sa vrúcne modlil k Bohorodičke o pomoc, aby zachránila jeho manželku i nenarodené dieťa. Na svitaní uvidel tehotnú ženu v jasnom svetle, v ktorej okamžite spoznal Pannu Máriu. Natiahla k nemu ruky a povedala: „Neboj sa! Choď domov. Tvoja manželka je úplne v poriadku a darovala ti krásneho a zdravého syna.“ Stanislav nezapochyboval a keď sa vrátil domov, zistil, že aj jeho manželka zažila stretnutie s krásnou Pani, ktorá ju sprevádzala pri pôrode.

Postava tehotnej Matky Božej

Čoskoro potom sa šťastný pár vybral do cisterciánskeho opátstva v Oliwe a povedal mníchom o zázraku, ktorého boli svedkami. Otcovia podľa popisu Stanislava a jeho manželky nariadili zhotoviť sochu tehotnej Matky Božej. V roku 1790 bola socha presunutá slávnostným sprievodom z Oliwy do Matemblewa. Neskôr bola na tomto mieste postavená kaplnka, ktorá dodnes pôsobí mimoriadnym dojmom. Slová vďaky Matke Božej sú vyryté takmer na každej tehle, ktorá tvorí kaplnku. Už takmer 250 rokov sem chodia pútnici, tehotné ženy, mnohopočetné rodiny i manželské páry, ktoré nemôžu mať deti. Vždy sa vrátia poďakovať.

Záznamy v knihe modlitieb a poďakovaní vo svätyni sú dojímavým dôkazom toho, že Mária chce pomáhať prosiacim rodinám. Nájdeme tu svedectvá žien, ktoré porodili zdravé deti, hoci lekári im nedali žiadnu šancu; príbehy manželských párov, ktoré nepochybujú o tom, že to bola Mária, ktorá vyprosila ich potomkov od Boha; príbehy rodičov, ktorých deti bojovali s vážnou chorobou. A vyhrali aj napriek obrovským nepriaznivým prognózam.

Dom slobodných matiek a hniezdo záchrany v Matemblewo

Matemblewo je krásne miesto, nielen kvôli úžasnej polohe. Jeho jedinečnosť je vidieť na každom kroku. Vo svätyni, ktorá bola otvorená v roku 1989, sa nachádza Dom slobodných matiek. Sestry Ducha Svätého sa starajú o ženy, ktoré vo svojom prostredí nemôžu prijať a vychovávať dieťa. Každoročne klope na brány domu o pomoc asi sto žien. V roku 2009 sa tu otvorilo Hniezdo záchrany, ktoré sa už viackrát stalo záchranou pre novonarodené deti, ktoré tam zanechali ich matky.

5. júna 1999 Matemblewo navštívil pápež Ján Pavol II. Venoval sochu Panny Márie tehotnej a požehnal ženy ubytované v Dome slobodných matiek. “Nechávam Vás pod ochranou Svätej rodiny.” Boh Vám žehnaj!” Rozlúčil sa vtedy Svätý Otec.

Zázračná socha Matky Božej Tehotnej v pôvodnej kaplnke, ktorá bola vytvorená koncom 18. st. ku ktorej sa modlia bezdetné páry.
Sanktuárium Matky Božej Tehotnej
Hniezdo záchrany pri sanktuáriu.
Oltár, pred ktorým sv. Ján Pavol II. slúžil sv. omšu 6. júna 1999.

Modlitba k Panne Márii tehotnej

Matka Božia Matemblewska!

Si našou najväčšou útechou po Bohu.

Pristupujeme k tebe s plnou dôverou.

Ako deti k svojej matke, tak prichádzame k tebe,

kľakáme pred Teba a prosíme o pomoc, Mária!

(Tu vyslov svoj úmysel..)

Na tomto mieste, ktoré si si vybrala, si urobila toľko zázrakov.

Vypočula si toľko biednych ľudí a uzdravila ich z chorôb duše i tela,

vyprosila toľkým rodinám vytúžené dieťa.

Matka Matemblewska!

Buď posilou pre matky, ktoré očakávajú svojich potomkov,

aby sa nebáli útrap materstva.

Postaraj sa o naše rodiny a veď ich k svojmu Synovi,

ktorý žije a kraľuje s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

Zdroj: Aleteia.pl, Obrázok: Tamtiež

Podobné články

Leave a Comment