10 dôvodov k modlitbe ruženca

Satan nenávidí Boha. Satan vás nenávidí. Satan nenávidí ruženec. Svätí to hovoria. Pápeži to hovoria. Ruženec je mocnou zbraňou proti zlu. Ale zastavili ste sa pri tom prečo?

Tu je 10 dôvodov, prečo je ružencová modlitba najmocnejšia a ako ju môžete naplno využiť.

1. Zasahuje našu vôľu.  

Ľudská vôľa je mocná, pretože je zdieľaním Božej moci. Dáva nám vôľu rozhodnúť sa robiť dobro alebo robiť zlo – a to samo o sebe je silnou zbraňou v duchovnej ríši. Preto sa nás Satan snaží zotročiť a zbaviť našu vôľu závislosťami. Keď sa naša vôľa spojí s Božou vôľou prostredníctvom modlitby, doslova sa napojíme na Boží zdroj energie.

2. Zapája fyzickú dispozíciu.  

Boh nám dal telá a duše. Anjeli – a to vrátane démonov – sú čisto duchovné stvorenia. Nemajú fyzickú podobu, a preto sú voči nám v nevýhode. Keď sa modlíme ruženec, zapájame aj naše telá. Držíme ruženec s krížom. Ak je to možné, mali by sme zaujať úmyselne fyzický postoj k modlitbe – buď pozorne, sústredene kráčať, kľačať alebo sedieť. Ak je to možné, mali by sme použiť aj iné fyzické sväteniny, ako sú požehnané sviečky, svätená voda, možno nejaké kadidlo a obrázky svätých alebo sochy. Keď využívame fyzické aspekty modlitby, používame nástroje, ktoré máme a ktoré Satan nemá.

3. Podporuje rečové vyjadrenie.

Boh nám dal nielen telá, ale dal nám aj fyzickú reč. Máme jazyky, ktoré ho chvália. Máme hlasové akordy a dych, aby sme mohli hovoriť a spievať. Satan nemá prostriedky na fyzickú reč. Zvieratá nemajú fyzickú reč. Ľudia áno. Preto by sme sa mali modliť ruženec nahlas a pohybovať svojimi perami. Toto zapája naše fyzické telá a náš intelekt, prostredníctvom ktorého sme schopní vytvárať reč.

4. Inšpiruje našu fantáziu.  

Neverbálna časť našej mysle komunikuje prostredníctvom fantázie. Myslíme nielen jazykom, ale myslíme aj prostredníctvom obrázkov. Satan rád zaujme našu fantáziu prostredníctvom hriešnych obrazov. Tieto obrazy je možné sprostredkovať prostredníctvom internetu, televízie alebo akýchkoľvek vizuálnych stimulov, ale tiež chce, aby naša fantázia prebývala v deštruktívnych obrazoch. Takže naša fantázia sa môže použiť na chtíč, násilné fantázie proti našim nepriateľom alebo sa oddávať negatívnym spomienkam. Keď meditujeme nad tajomstvami ruženca, opravujeme a očisťujeme tento kanál našej mysle. Rozjímanie nad tajomstvami preto čistí našu fantáziu, angažuje a používa fantáziu na podporu Božej vôle, nie na zlé.

5. Učí nás rozjímaniu.

Ruženec nám pomáha prepnúť sa z rečového prejavu do fantázie a rozjímania.  Naše mysle zvyčajne fungujú v jazykovom režime – pomocou reči a rečových konceptov premýšľame o problémoch, premýšľame o budúcnosti, plánujeme, čo príde, atď. Modlitbou ruženca je tento kanál našej mysle obsadený a dvere sa môžu otvoriť predstavivosti a tomu, čomu hovoríme vnútorné časti nášho bytia.

6. Disponuje najvnútornejšie bytie. 

Väčšina našej duševnej práce sa odohráva v oblasti emócií. Emócie nie sú lingvistické ani imaginatívne. Sú to iba surové emócie. Cítime sa nahnevaní. Cítime zlosť. Cítime chtíč. Cítime sa blažene. Cítime mier. Skutočné emócie sú iracionálne a nevysvetliteľné. Emocionálna oblasť duše je tiež oblasťou, kde máme svoje základné skúsenosti. V lone matky a v pred rečových etapách života prežívame život iracionálnym a emocionálnym spôsobom. Keď sa modlíme ruženec a rečový kanál je obsadený, ako aj obrazový kanál je obsadený, Duch Svätý má prístup k mimo-rečovým hlboko zakoreneným zážitkom z našich prvých dní. Ak existujú rany a zlé emocionálne spomienky, môže ich matka Mária uzdraviť.

7. Lieči a uzdravuje. 

Keď sa modlíme ruženec, otvárajú sa tajomstvá Kristovho narodenia, služba, život, zmŕtvychvstanie a Duch Svätý ich uplatňuje na naše vlastné vnútorné potreby. Ak sú prítomné nečistoty, vyčistia sa. Tam, kde sú zlé spomienky, sú uzdravené. Tam, kde sú rany, slúžia nášmu uzdraveniu lekár Ježiš a Panna Mária.

8. Duchovné boje prebiehajú.  

Satan nenávidí ruženec. Nenávidí Máriu. Nenávidí evanjelium. Nenávidí Boha. Nenávidí Krista, Pána. Nenávidí Pánovu modlitbu. Nenávidí Zdravas´ Mária. Nenávidí vás. Zakaždým, keď sa modlíš ruženec, kvôli tomu, čo sme načrtli vyššie, vstupuješ na územie, ktoré chce satan prehlásiť za svoje. Chce ovládať vašu vôľu. Chce ovládať vašu reč. Chce ovládať vašu fantáziu. Chce ovládať vaše emócie a váš raný život. Ak sa nebudeš brániť, vezme si to od teba.

9. Bojujeme proti zlu. 

Tu je možné povedať, že tajomstvá evanjelia v mnohých ohľadoch oživujú Kristovo víťazstvo nad Satanom a modlitbou ruženca môžeme tieto víťazstvá uplatniť proti satanovej práci vo svete.

10. Je prístupný a ľahký pre všetkých. 

Fantastická úžasná vec, ktorá sa týka ruženca, je to, že Boh robí toto veľmi hlboké uzdravovacie dielo v jednotlivých životoch a na svete týmto prístupným a ľahkým spôsobom. Pre väčšinu ľudí nie sú potrebné dlhé sedenia psychoanalýzy alebo poradenstvo. Namiesto toho sa obyčajní muži, ženy, chlapci a dievčatá môžu modliť ruženec. Všetky tieto dobré veci sa dejú vďaka hlbokým aspektom modlitby ruženca. Nezáleží na tom, kto – stará roľnícka žena alebo inteligentná profesorka, malé dieťa alebo zaneprázdnená mama. Miliardy katolíkov. Všetci sa môžu modliť ruženec.

Zaneprázdnite sa modlením!

Zdroj: ncregister.com, Obrázok: Pinterest

Podobné články

Leave a Comment