Prísľuby Panny Márie k modlitbe Sedembolestného ruženca v zjaveniach v Kibeho

Modlili ste sa niekedy ruženec Sedembolestnej? Je to veľmi obohacujúca a silná modlitba. Modlitba sa datuje do stredoveku, ale Panna Mária z Kibeho znovu predstavila Sedembolestný ruženec vizionárke Marie-Claire Mukangango v Kibeho v Rwande v 80. rokoch.
Medzi charaktaristické aspekty, ktoré naznačujú špecifickosť zjavení v Kibeho, patrí Sedembolestný ruženec Najsvätejšej Panny Márie. Tento ruženec nás naučila sama Panna Mária, prostredníctvom Marie Claire Mukangango, keď sa jej zjavila 6. marca 1982. V tento deň jej Najsvätejšia Panna určila misiu šírenia ho pre celý svet.

V prvých dňoch Panna Mária prosila Marie Claire, aby sa sama modlila ruženec, aspoň dva krát do týždňa, predovšetkým v utorok a v piatok. V utorok, preto že v ten deň sa jej Ona zjavila, a v piatok, preto, že všetci kresťania sú v tento deň pozvaní zvlášť rozjímať nad Utrpením nášho Pána. Potom ju mnohokrát Panna Mária prosila, aby sa modlila sedembolestný ruženec nahlas, aby tí, korí ju počujú, sa ho mohli naučiť. 

Modlitba ruženca k Sedembolestnej Panne Márii v Kibeho

Tento ruženec sa dostal na svetlo sveta 3. marca 1982 v Kibeho počas zjavení, kedy Panna Mária prisľúbila Marie Claire Mukangango, že ju naučí modliť sa ho. Panna naučila túto modlitbu svoje deti potom, ako mnohokrát prosila (v čase zjavení Alphonsinu a Nathaliu), aby prijali utrpenie a ihneď sa obrátili. Sedembolestný ruženec nám bol pripomenutý, aby sme pomohli srdcu pocítiť túžbu po zmene a okamžitom obrátení. Marie Claire objasnila, že ruženec nám má pomôcť rozjímať nad umučením Ježiša a veľkým utrpením Jeho Matky. Ak sa ho budeme dobre modliť, môže spôsobiť, že v našich srdciach sa zjaví sila strachu pred hriechmi a vzdialime sa od nich, pretože to hriech vešia Krista na kríž. Kto k nemu pristupuje zodpovedne, cíti, že má už v sebe silu na činy, ktoré svedčia o jeho vnútornej premene, má už v sebe túžbu každodenne rozjímať tajomstvá kríža Pána Ježiša, Vykupiteľa ľudu, a zjednotenia sa s Ním v Jeho utrpení a v utrpení Jeho matky. Berúc do úvahy význam tohto ruženca, Panna Mária osobne naučila Mariu Clair, ako sa ho má modliť. Počas každého zjavenia sa Maria Claire modlila a rozjímala Sedembolestný ruženec. Niekedy ju Panna Mária prosila o hlasné rozjímanie, aby ľudia počuli a mohli sa učiť z jej modlitby. 31. mája 1982 jej Panna Mária pripomenula autentické posolstvo: „Prosím vás, aby ste prosili o odpustenie. Ak sa budete modliť tento ruženec, rozjímať ho, nájdete v sebe silu, aby ste sa vrátili k Bohu. Teraz ľudia už nedokážu prosiť o odpustenie. Neustále ukrižovávajú Syna Božieho.“ 

Marie Claire Mukangango taktiež dostala misiu učiť celý svet sedembolestný ruženec. Mala takú možnosť, aby absolvovala cestu okolo sveta a učila tento ruženec? Samozrejme, že nie! Panna Mária jej povedala, že milosť Božia môže všetko a ona bude musieť urobiť všetko, čo je možné, aby naučila iných tento ruženec. A zase Marie Claire odhalila, že tento ruženec neexistuje preto, aby zastúpil bežný ruženec, ale aby ho doplnil, keďže sa sústredí predovšetkým na bolestné tajomstvá Ježiša a Jeho Matky.

Verejné zjavenia Panny Márii pre Marie Claire sa skončili 15. septembra 1982, v deň, v ktorý Cirkev slávi Matku Božiu Bolestnú. Táto zhoda je veľavravná! Jasné je, že zásadná misia vyhradená pre ňu sa už skončila. „Berúc do úvahy fakt, že mnoho ľudí už pozná Sedembolestný ruženec, a v každom prípade, ak chceli, už ho mohli spoznať, nestretáme sa v súčasnosti v prítomnosti širokej verejnosti. Samozrejme navštívim ťa z času na čas a pripomeniem ti to , či tamto, ale odteraz to budú privátne stretnutia.” Nie je pochýb, že Sedembolestný ruženec je zásadným elementom zjavení v Kibeho. Panna Mária sa rozlúčila s Marie Claire, ale tá naďalej učila rôznych ľudí modlitbe ruženca. Pre mnohých z nich bola misia vizionárky spásonosná. Priniesla im veľké duchovné prínosy, predovšetkým obrátenie sa k Bohu a zmenu v živote. 

Posolstvá Panny Márie pre Marie-Claire sa zameriavali na „urgentnú výzvu na pokánie“: „Čiňte pokánie, pokánie, pokánie! Obráťte sa, kým je čas.” Z modlitby tejto pobožnosti – ruženca plynie veľa milostí. Panna Mária prosí veriacich, aby sa v utorok a piatok modlili sedembolestný ruženec.

Prísľub Panny Márie pre tých, ktorí sa modlia Sedembolestný ruženec, podľa vízií Marie Claire:

1) Modlitbou ruženca Sedembolestnej sa zmení najtvrdšie srdce, ak sa ho modlíte za seba alebo za ostatných.

2) Modlitbou ruženca Sedembolestnej srdcom sa človek zbaví posadnutosti a závislostí.

3) Keď sa tento ruženec modlí zo srdca, človek ním získa skutočné pokánie za svoje hriechy a oslobodí svoju dušu od pocitu viny a ľútosti.

4) Tí, ktorí sa ho často modlia, najmä podľa odporúčaní Panny Márie Marii Claire, v utorok a piatok, dostanú jasné pochopenie svojich slabostí a nedostatkov, ktoré spôsobujú ich hriechy, a vecí, ktoré sa im na sebe nepáčia a o ktorých si mysleli, že sú súčasťou ich povahy sa zmenia.

5) Cez tento ruženec získate všetko, o čo prosíte, modlite sa tento ruženec zo srdca.

6) Svet potrebuje viac ako kedykoľvek predtým ruženec Sedembolestnej.

Najmilosrdnejšia Matka, stále nám pripomínaj Bolesti tvojho Syna, Ježiša!

Zdroj: churchpop, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment