5 lekcií Panny Márie z Fatimy, ktoré sú rovnako dôležité aj v roku 2020

Predstavte si túto situáciu: matka vidí, že deti si nevážia svojho otca a kazia to, čo im dal. Napokon im musí povedať presne to, čo povedala Fatimská Panna Mária v roku 1917 svetu.

Cirkev dostala cenné ponaučenia z fatimských zjavení. Toto sú ponaučenia, ktoré by svet mal dnes, viac ako kedykoľvek predtým, uplatňovať v praxi.

1. Pripomínajte si obsah zjavení častejšie, rozjímajte a premýšľajte o nich

Fatima sa často spája so starými výstrižkami z novín venovanými zázraku slnka, s vyblednutými fotografiami pochmúrnych pastierikov stojacich pri chátrajúcej búde a možno so svätým obrázkom, ktorý naše babičky držali na nočnom stolíku vedľa ruženca.

Čo sa však stalo vo Fatime v Portugalsku, sa v Cirkvi stále potvrdzuje. Pápež Ján Pavol II. poďakoval Fatimskej Panne Márii za záchranu života počas útoku v roku 1981. Cirkev v roku 2000 objavila obsah fatimského „tretieho tajomstva“. V roku 2017 stanovil pápež František vizionárov z Fatimy ako vzor pre celú Cirkev. Svätá Hyacinta Marto zomrela izolovane počas španielskej epidémie v roku 1920 – presne 100 rokov pred tým, ako pandémia COVID-19 začala uzatvárať svet.

Pravda je, že keď Boh dovolí nebu vstúpiť na tento svet, táto skutočnosť zostáva navždy platná.

2. Viera je dôležitejšia ako šťastný život

Panna Mária sa zjavila trom deťom, ktoré žili vo veľmi zlých podmienkach. František, Hyacinta a Lucia nemali prístup k základnej sanitácii alebo adekvátnej zdravotnej starostlivosti (penicilín ešte nebol vynájdený) a ich rodiny neustále zápasili s ekonomickými problémami.

Keď sa im Panna Mária zjavila, nedala im nič z vecí, ktoré deti potrebovali. Požiadala ich, aby sa každý deň modlili ruženec a „aby znášali všetko utrpenie, ktoré im Boh pošle – ako odplatu za hriechy, ktoré urážajú Boha, a za obrátenie hriešnikov“. V súčasných časoch pandémie sa veľa ľudí obáva o svoje zdravie a silu hospodárstva. To je zjavne dôležité, ale Panna Mária nám trpezlivo pripomína, že o našu vernosť Bohu sa musíme starať ešte viac.

3. Akákoľvek vojna je obrazom (a následkom) hriechu

Bol to strašný júlový deň a pastierikovia dostali tvrdé ponaučenie do života: Panna Mária im ukázala, ako vyzerá peklo, a varovala ich pred vojnou, ktorá má vypuknúť, ak sa hriešnici neobrátia.

Faktom je, že človek je stvorený na Boží obraz a podobu, a keď si nevážime navzájom (ani seba samých), nevážime si Boha. Pretože hriech vedie k ďalšiemu hriechu, netrvá dlho, kým sa z hriechu stane krutý konflikt. Možné odsúdenie je konečným výsledkom nášho osobného odporu proti obrazu Božiemu – ale vo všetkých konfliktoch, vrátane domáceho násilia a rasovej nenávisti, dnes bohužiaľ tak častých, počujeme ozveny pekla.

4. Boh nás chce

Je ľahké vytvoriť falošný obraz o Fatime. Deti počuli, ako veľmi je Boh urážaný a ako veľmi si želá „Pokánie! Pokánie! Pokánie!“ Predstavte si túto situáciu: keď matka vidí, že deti si nevážia svojho otca a kazia to, čo im dal. Napokon im musí povedať presne to, čo povedala Fatimská Panna Mária v roku 1917 svetu. Správanie takýchto detí nie je len neposlušnosť, ale aj odmietnutie lásky. Keby nás Boh nemiloval, pokrčil by plecami nad našou neposlušnosťou. Chce však našu lásku, a tak nás jeho matka žiada, aby sme sa k nemu vrátili.

5. Modlitba v lone rodiny môže zmeniť svet

„Deti môžu zmeniť svet“ – toto je opakujúca sa téma aj u detí z Fatimy. Je to niečo, čo deti vedia inštinktívne, ale čo niekedy vedie k scestnému aktivizmu.

Deti nezmenia svet svojimi radami v oblasti politiky, tlakom, ktorý vyvíjajú na svojich rovesníkov, ani silou svojho svedectva, nech by to bolo akokoľvek účinné. Zmenia svet tým, že sa budú riadiť tromi fatimskými radami: utešovať Boha svojimi modlitbami, orodovať za hriešnikov prostredníctvom obetí a odovzdávať sa Ježišovi v ruženci prostredníctvom Márie.

Fatimskí pastieri skutočne už týmto spôsobom zmenili svet a sviatok Panny Márie Fatimskej, ktorý sa nachádza v kalendári Cirkvi, má pripomínať, že dielo fatimských pastierov potrebuje nasledovníkov.

Zdroj: aleteia, Obrázok: Tamtiež

Podobné články

Leave a Comment