Zjavenia v talianskom Trevignano Romano

Údajné mariánske zjavenia v talianskom Trevignano Romano pre Gisellu Cardi sú relatívne nové. Začali sa v roku 2016 po jej návšteve Medžugoria v Bosne a Hercegovine a zakúpení sošky Panny Márie, ktorá následne začala plakať. Zjavenia už boli predmetom talianskeho celoštátneho televízneho vysielania, počas ktorého vizionárka zostávala pozoruhodne pokojná tvárou v tvár istej kritike zo strany novinárov v štúdiu a v otázke vydania dvoch kníh týkajúcich sa zjavení. Arcibiskup nedávno udelil Nihil obstat na poľský preklad druhej z nich In Cammino con Maria („Na ceste s Máriou“), ktorý vydal Edizioni Segno a ktorý obsahuje príbeh zjavení a súvisiace správy zo zjavení až do roku 2018. Aj keď taký zahraničný Nihil obstat sám o sebe nepredstavuje diecézne schválenie zjavení, určite to nie je zanedbateľné. A zdá sa, že miestny biskup v Civita Castellana potichu podporoval Gisellu Cardi, pretože už v predstihu sprístupnil kaplnku pre ohromujúci príliv návštevníkov, ktorí sa začali zhromažďovať, aby sa modlili akonáhle sa začali šíriť správy o zjaveniach.
Existuje niekoľko hlavných dôvodov zamerania sa na Trevignano Romano ako na potenciálne dôležitý a solídny prorocký zdroj. Po prvé, obsah posolstiev Giselly veľmi úzko súvisí s „prorockým konsenzom“ predstavovaným inými súčasnými prameňmi, a to bez akýchkoľvek známok jej vedomia o ich existencii (Luz de Maria de Bonilla, Pedro Regis, o. Michel Rodrigue, o. Adam Skwarczynski , denníky Bruna Cornacchiolu..).

Po druhé, zdá sa, že sa splnilo niekoľko zjavne prorockých správ: v septembri 2019 nájdeme predovšetkým požiadavku modliť sa za Čínu ako zdroj nových chorôb prenášaných vzduchom.

Po tretie, správy boli často sprevádzané viditeľnými javmi, fotografickými dôkazmi nachádzajúcimi sa v dokumente In Cammino con Maria, ktoré nemôžu byť výsledkom subjektívnej predstavivosti, najmä prítomnosť stigiem na tele Giselly a výskyt krížov alebo náboženských textov písaných krvou na jej rukách. Pozrite si obrázky z jej webových stránok o zjavení https://www.lareginadelrosario.com/, ktoré hovoria: Siate testimoni („buďte svedkami“), Abbiate fede („majte vieru“), Maria santissima („najsvätejšia Mária“), Popolo mio („Moji ľudia“) a Amore („Láska“).

Samozrejme, mohlo by to byť myslené ako podvod alebo dokonca démonický zásah, rovnako ako plač sochy Panny Márie a Ježišových obrazov v dome Giselly a jej manžela, Gianniho. Myšlienka, že pôvodcom posolstiev môžu byť padlí anjeli sa zdá byť mimoriadne nepravdepodobná vzhľadom na ich teologický obsah a nabádanie k svätosti. Spomeňte si na svoje vedomosti, ktoré už máte prostredníctvom svedectva exorcistov o tom, ako padlí anjeli nenávidia a boja sa Márie až do tej miery, že ju odmietnu pomenovať. Šanca, že by človek spontánne vyvolal napísanie slov „Mária najsvätejšia“ („Maria santissima“) krvou na tele proroka sa zdá byť takmer nulové.

Napriek tomu by Giselline stigmy, jej „hemografické“ krvné obrazy alebo krvácajúce sochy nemali byť samé o sebe brané ako indikátor svätosti vizionárky, čo by jej malo zaručovať neomylnosť ohľadom všetkých budúcich aktivít.

Existujú ešte ďalšie videozáznamy o slnečných javoch za prítomnosti viacerých svedkov počas modlitby v mieste zjavenia, podobné javom „Tancujúceho slnka“ vo Fatime v roku 1917 alebo potvrdené pápežom Piom XII. vo Vatikánskych záhradách bezprostredne predchádzajúcim vyhláseniu Dogmy Nanebovzatia v roku 1950. Tieto javy, keď sa zdá, že slnko rotuje, bliká alebo sa transformuje na eucharistickú hostiu, zjavne nemožno ľudskými prostriedkami predstierať a zaznamenávanie (aj keď nedokonale) kamerou tiež nemôže byť zjavne iba ovocím kolektívnej halucinácie. Kliknite sem a uvidíte video so zázrakom slnka (Trevignano Romano Miracolo del sole / „Trevignano Romano – 17. septembra 2019 – zázrak slnka“.)

Znalosť histórie mariánskych zjavení naznačuje, že tieto zjavenia by sa mali považovať za potvrdenie autenticity nebeskej komunikácie.

Zdroj: countdowntothekingdom

Podobné články

Leave a Comment