Zjavenia Matky Božej v Gietrzwalde

Dedina na severe Poľska, známa ako poľské Lurdy, je cieľom mnohých pútí. Územie Gietrzwaldu sa nachádza v oblasti Warmia, na ceste medzi Olsztynom a Ostrodou. Oblasť bola pred storočiami obývaná kmeňmi Prusov. V dedine zomrel mučeník svätý Adalbert, patrón Warmie a Poľska. V kostole z 15. storočia, dostavanom v 19. storočí v gotickom štýle, je umiestnený zázračný obraz Panny Márie s dieťaťom Ježišom zo XVI. storočia. Zjavenie v Gietrzwałd  je jediné zjavenie Matky Božej v Poľsku schválené rímsko-katolíckou cirkvou.

Prvé zjavenie Justyne Szafryńskej

27. júna 1877 sa vracala 13-ročná Justyna Szafryńska z kostola v Gietrzwalde domov. Pripravovala sa na prvé sväté prijímanie a práve zložila skúšku u farára, kňaza Augustyna Weichsela. Keď zvuky zvonov ohlasovali Anjel Pána, dievčina v blízkosti fary zbadala pozoruhodnú žiaru a v nej bielo odetú postavu s dlhými vlasmi padajúcimi cez ramená, sediacu na zlatom tróne zdobenom perlami. Po chvíli si všimla jasnú žiaru ako zostupuje z neba a anjela so zlatými krídlami v bielom rúchu pretkanom zlatom s bielym vencom na hlave, ktorý sa hlboko poklonil postave sediacej na tróne. Keď sa dievča pomodlilo Zdravas’ Mária, postava sa zdvihla zo svojho trónu a spolu s anjelom sa zdvihla k nebu. Tak začali zjavenia Matky Božej v Gietrzwaldzie, ktoré trvali až do 16. septembra.

Dievča povedalo všetko kňazovi, ktorý je povedal, aby na druhý deň prišla na rovnaké miesto. Keď zazvonil zvon na Anjel Pána, strom javora zostal osvetlený. Okolo neho sa utvoril zlatý kruh a v jeho pozadí sa objavil trón zo zlata ozdobený perlami, do ktorého dvaja anjeli priniesli Pannu Máriu. Keď sa posadila, iní dvaja anjeli priniesli dieťatko Ježiša v nebeskom svetle, držiace v ľavej ruke zemeguľu a sediace na ľavom kolene Panny Márie. Ďalší dvaja anjeli priniesli blyštiacu sa korunu nad hlavou Madony. Nad všetkými sa zjavil ešte jeden anjel, ktorý ukazoval veľký kríž bez ukrižovaného Krista vo vodorovnej polohe. Toto zjavenie trvalo pol hodiny. Nasledujúci deň, 29. júna, na slávnosť sv. Petra a Pavla sa rovnaké zjavenie opakovalo a trvalo rovnako dlho.

Priebeh zjavení v Giertrzwalde

30. júna sa Panna Mária zjavila sama, sediaca na tróne a v takejto pozícii sa zjavovala každý večer počas modlitby ruženca. Tento deň mala po prvýkrát zjavenie 12-ročná Barbara Samulowska, ktorá prišla spolu s Justynou. Na odporúčanie pátra sa Justyna Szafryńska opýtala Panny Márie: “Čo si žiadaš Matka Božia?” a dostala odpoveď: “Prajem si, aby ste sa každý deň modlili ruženec.”

1. júla sa Justyna Szafryńska spýtala: “Kto ste?” a počula odpoveď: “Som najsvätejšia Panna Mária Nepoškvrnene Počatá.” Od tej doby mali dievčatá každodenné zjavenia v čase modlitby večerného ruženca. Zjavenia obyčajne začínali pri modlitbe druhého desiatku ruženca a končili sa v priebehu štvrtého desiatku alebo na začiatku piateho tajomstva.

25. júla po prvýkrát došlo k rozdielom vo svedectve detí. Justyna Szafryńska povedala, že Matka Božia si priala, aby v čase ruženca stáli dve vlajky a kríž na námestí pred kostolom pod javorom, pričom Samulowska nehovorila nič o prianí Matky Božej, iba toľko, že videla počas zjavenia okolo nej stáť kríž a dve vlajky. Na tento rozdiel v zjavení páter reagoval veľmi ostro a spochybnil pravdivosť zjavení.
Spomedzi mnohých otázok o zdraví a spáse rôznych ľudí sa deti pýtali: „Bude Cirkev v Poľskom kráľovstve oslobodená?“, „Čoskoro prijmú osirelé farnosti v južnej Warmii kňazov?“ Odpoveď na ich otazky bola: „Áno, ak sa ľudia budú usilovne modliť, potom nebude Cirkev prenasledovaná a osirelé farnosti prijmú kňazov!“ Pruské úrady zaobchádzali so zjaveniami negatívne. Odpovede Panny Márie poskytnuté vizionármi priniesli v tom čase útechu Poliakom. Verilo sa, že proroctvá sa naplnia. Preto Poliaci zo všetkých okresov prichádzali na púte do Gietrzwałdu. V posledný deň zjavení vizionári povedali, že Najsvätejšia Panna Mária požehnala blízky prameň, ktorého voda údajne uzdravuje chorých dodnes. Na mieste zjavení bola postavená kaplnka s obrazom Panny Márie. Z javora sa zachoval iba kus dreva, z ktorého bol vyrobený kríž.

Súčasnosť

Každý rok prichádzajú do Mariánskeho svätostánku v Gietrzwałde početné skupiny pútnikov (v posledných rokoch spolu asi 1 milión ročne)

Dňa 10. septembra 1967, na deväťdesiate výročie zjavení prímas Poľska, kardinál Štefan Wyszynski korunoval obraz Matky Božej. V roku 1977 Cirkev schválila obsah zjavení ako autentický. 2. februára 1970 pápež Pavol VI. udelil kostolu v Gietrzwałde titul Baziliky.

8. septembra na sviatok narodenia Panny Márie Matka Božia požehnala jazierko v Gietrzwaldzie.

Zázračný obraz Panny Márie

16. septembra bola posvätená a vyzdvihnutá socha Nepoškvrnenej Panny Márie v Gietrzwalde. Ceremónie sa zúčastnilo 14 kňazov a okolo 15 tisíc veriacich. Počas modlitby ruženca, od začiatku druhého tajomstva až do konca piateho trvalo posledné zjavenie. Posledné slová deťom od Matky Božej zneli: “Modlite sa vrúcne ruženec.” 

Zdroj: preklad: matkabozia.sk, Aleteia.pl, zivcakova.sk, Obrázok: Tamtiež

Podobné články

Leave a Comment