Ct. Pius XII. prorocky o dobe, ktorá nastane?

V ten istý deň, ako sa odohralo prvé zjavenie Panny Márie trom pastierikom, teda 13. mája 1917, Benedikt XV. vysvätil za biskupa Eugenia Pacelliho, ktorý po viacnásobnom pôsobení vo funkcii nuncia, bol Piom XI. vymenovaný za štátneho sekretára a 2. marca 1939 sa stal pápežom a prijal meno Pius XII. 

Jediná známa Pacelliho zmienka o Fatime, ktorá spadá do obdobia pred jeho pontifikátom, je z roku 1931 a ukazuje, že mal určitú matnú znalosť obsahu fatimského posolstva, a to ešte skôr než Lucia začala písať svoje Spomienky

Citujeme slová pápeža Pia XII. z Georges Roche – Philippe Saint Germain, Pie XII. devant l´histoire, Laffont 1972, s. 52-53.

„Znepokojujú ma posolstvá preblahoslavenej Panny, ktoré adresovala malej Lucii. Toto naliehavé upozorňovanie Panny Márie na nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú Cirkev, je Božím varovaním pred samovraždou skrze falšovanie viery zasahujúce liturgiu, teológiu i samotnú dušu Cirkvi. Počujem okolo seba hlasy novátorov, ktorí chcú odstrániť bohostánok, odmietnuť výzdobu chrámov, uhasiť univerzálny plameň Cirkvi a zasypať ju výčitkami pre jej minulosť. Príde deň, keď civilizovaný svet poprie svojho Boha a Cirkev bude pochybovať a váhať tak ako kedysi Peter. Bude na ňu doliehať pokušenie, aby uverila, že človek sa stal Bohom. V našich kostoloch budú veriaci márne hľadať červenú lampu, pri ktorej ich čaká Boh. Tak isto ako plačúca Mária Magdaléna pred prázdnym hrobom sa budú pýtať: „Kam ho odniesli?“

Zdroj: Fatima-celápravda, Obrázok: kurier

Podobné články

Leave a Comment